STI Group - ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร Management Development Program (MDP) รุ่นที่ 1

ข่าวทั่วไป Friday May 31, 2024 16:40 —ThaiPR.net

STI Group - ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร Management Development Program (MDP) รุ่นที่ 1

กลุ่ม บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์(STI) ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตร Management Development Program หรือ MDP รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ของบุคลากร ในเรื่องการบริหาร เตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีพันธมิตรจากหลากหลายบริษัทส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

กลุ่ม บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI) ร่วมมือกับ รศ.สุมาลี อุณหะนันทน์ ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ CBS Academy ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ และ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหลักสูตร "Management Development Program" หรือ MDP รุ่นที่ 1 จากการเล็งเห็นความสำคัญในยุคที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเดินหน้า เสริมศักยภาพความรู้ พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร สร้างผู้นำองค์กรในรุ่นต่อไป เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

หลักสูตร Management Development Program (MDP) นี้ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับบุคลากรระดับบริหาร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 52 ท่าน จาก บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)(STI) บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด(STH) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด(AEC) และบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และทักษะด้านการบริหารที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงในหัวข้อหลักสูตรที่ครอบคลุม เช่น การบริหารกลยุทธ์ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารนวัตกรรม เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน

โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการที่ศูนย์ฝึกอบรม STI Academy โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุมาลี อุณหะนันทน์ ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ CBS Academy ผศ.ดร.เอมอร ใจเก่งกิจ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการกำกับดูแลกิจการ และ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายไพรัช เล้าประเสริฐ รองประธานกรรมการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และนายวรัช กุศลมโนมัย ประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดของหลักสูตรรุ่นที่ 1 ในครั้งนี้

หลักสูตร MDP รุ่นที่ 1 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้บริหารและผลักดันความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยต่อไปอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ