วว. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566

ข่าวทั่วไป Thursday June 6, 2024 15:49 —ThaiPR.net

วว. ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณของตนเอง โดยการดำเนินงานของ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

 • ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ อาคาร Admin วว. ซึ่งเป็นศูนย์รวมด้านสายงานปฏิบัติการ/สนับสนุนขององค์กร
 • ระดับดีมาก (G เงิน) ได้แก่ อาคาร ALEC วว. มีภารกิจในกรอบการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย
 • ทั้งนี้ในปี 2566 มี 12 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองฯ ดังกล่าว ได้แก่

 • PTTEP International Limited (Yangon Branch), Office Building ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • อาคาร ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • อาคาร Admin สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)
 • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระดับดีมาก (G เงิน)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับดีมาก (G เงิน)
 • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อาคาร ALEC ระดับดีมาก (G เงิน)
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระดับดี (G ทองแดง)
 • อนึ่ง วว. ตระหนักและให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์สำนักงานสีเขียว โดยกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของ วว. ดังนี้

 • ร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ในการเป็นสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของสำนักงานให้ใช้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • มุ่งมั่นในการจัดซื้อและจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและควบคุมของเสียให้เกิดน้อยที่สุด และป้องกันการปล่อยขยะ ของเสีย และมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทำงาน
 • รณรงค์การจัดการของเสียและรณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงาน
 • สื่อสารและเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมสร้างความรู้และความตระหนักต่อพนักงานและลูกจ้างรวมทั้งบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
 • ส่งเสริมให้มีการดูแลพื้นที่ในการทำงานให้มีความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
 • ผู้บริหารและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม วว. จะปรับปรุงนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี

 • เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ