วว. ชวนเที่ยวงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ชั้นนำ โชว์งานวิจัยพัฒนา บริการ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

ข่าวทั่วไป Thursday June 13, 2024 11:32 —ThaiPR.net

วว. ชวนเที่ยวงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ชั้นนำ โชว์งานวิจัยพัฒนา บริการ วทน. ส่งเสริมสนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว..) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานวิจัย งานบริการวิเคราะห์และทดสอบด้านต่างๆ ของ วว. มากมาย ผนวกกับประสบการณ์งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต แปรรูปและบรรจุภัณฑ์อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ในงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ชั้นนำ ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2567 ณ บูธ FY475 Hall EH 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย บริษัทอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ ประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตร

โดยในปีนี้ วว. นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้ Theme : R&D for Carbon Neutral นำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาและบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีศักยภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร นวัตกรรมยกระดับพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์ CO2 จากโรงงานหลอมแก้วเพื่อเลี้ยงสาหร่ายระดับอุตสาหกรรมสำหรับนำไปเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ การตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล/การบริการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFO) ภายใต้ขอบข่ายข้อกำหนดขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รวมทั้งการอบรมสัมมนาด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) มาตรฐานสากลสำหรับพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) การยืดอายุอาหารโดยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร 3) การตั้งค่าและการใช้ความไม่แน่นอนเป้าหมายเพื่อพัฒนาวิธีการทดสอบ 4) กลยุทธ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน : เร่งการประเมินคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และ 5) ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากงานวิจัยสู่การผลิตพาณิชย์

อนึ่ง วว. ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ProPak Asia มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย มุ่งเน้นให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตและเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก สำหรับไฮไลต์ของบูธ วว. นำเสนอเทรนด์บรรจุภัณฑ์ด้านการออกแบบ วัสดุที่ใช้ ความปลอดภัยและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญให้บริการทั้งด้านการทดสอบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ขยายงานให้บริการเพิ่มขึ้น ในด้านการตรวจประเมินความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร มุ่งเน้นด้านวัสดุประเภทพลาสติก ที่เทรนด์ของโลกปัจจุบันให้ความสำคัญในการแปรกลับมาใช้ใหม่และนำไปใช้เป็นวัสดุหรือภาชนะสัมผัสอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ