เตรียมพบกับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัด ปักหมุดขับเคลื่อนและยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วประเทศ!

ข่าวทั่วไป Thursday June 13, 2024 13:09 —ThaiPR.net

เตรียมพบกับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัด ปักหมุดขับเคลื่อนและยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วประเทศ!

'โลดแล่นไปกับจินตนาการเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณ' หรือ 'Dance with your imagination and change your life' ไปกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) โดย TCDC กำลังจะโลดแล่นไปสู่ส่วนภูมิภาค ด้วยการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) ใน 10 จังหวัด ที่เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ให้ผลิบานในจังหวัดของคุณ!

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เตรียมเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ (New TCDC) ใน 10 จังหวัด โดยเป็นความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้แก่ 1) เชียงราย 2) นครราชสีมา 3) ปัตตานี 4) พิษณุโลก 5) แพร่ 6) ภูเก็ต 7) ศรีสะเกษ 8) สุรินทร์ 9) อุตรดิตถ์ และ 10) อุบลราชธานี เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงรวบรวมและพัฒนา Local Content & Identity ของแต่ละจังหวัด เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากร Soft Power ของประเทศไทย สู่การเชื่อมต่อความเป็นสากล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้โดดเด่น โดยจะเปิดให้บริการสาขาส่วนภูมิภาคในปี 2568

โดยหนึ่งในภารกิจของ CEA คือการกระจายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ส่วนภูมิภาค อันจะนำไปสู่ การสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล CEA จึงได้ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ครั้งใหญ่ ด้วยการเฟ้นหา 10 จังหวัดในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TCDC ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

'TCDC' พื้นที่แห่งโอกาสของ 'เมือง'

TCDC จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้บทสนทนาที่มาจากความคิดสร้างสรรค์มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ พร้อมเป็นพื้นที่ที่จะช่วยผลักดันนักสร้างสรรค์ ธุรกิจท้องถิ่น นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างบรรยากาศของ 'เมือง' ให้มีความพร้อมรองรับกลุ่ม 'คนรุ่นใหม่' ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ดึงดูดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับเมืองให้ 'น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว' สำหรับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

 • TCDC Chiang Rai
  ถ.สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย
 • TCDC Korat
  ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • TCDC Pattani
  ถ.ปัตตานีภิรมย์ ย่านอา-รมย์-ดี อ.เมือง จ.ปัตตานี
 • TCDC Phitsanulok
  ถ.บรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • TCDC Phrae
  ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 • TCDC Phuket
  บ้านชาร์เตอร์ดแบงค์ อ. เมือง จ.ภูเก็ต
 • TCDC Sisaket
  ย่านศรีเมืองเก่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 • TCDC Surin
  สนามกีฬาสุรินทร์ภักดี อ.เมือง จ.สุรินทร์
 • TCDC Uttaradit
  ราชภัฏพลาซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
 • TCDC Ubon Ratchathani
  ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 • 'TCDC' แพลตฟอร์มองค์ความรู้สร้างสรรค์สำหรับ 'ทุกคน'

  TCDC จะทำหน้าที่ในการเป็น 'แพลตฟอร์ม' ของทุกคน ตั้งแต่ 'นักสร้างสรรค์' ทั้งรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่ 'คนรุ่นใหม่' 'ผู้ประกอบการ' และ 'ประชาชน' ทั่วไป ให้ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรม เวิร์กช็อปการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการกระจายองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ 'นักสร้างสรรค์' ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมออกแบบพื้นที่และบริการของ TCDC ในแต่ละจังหวัด จากบริบทความต้องการของเมือง รวมทั้งสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายในสาขาแต่ละส่วนภูมิภาคให้ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  'TCDC' พื้นที่ต่อยอด 'ทุนทางวัฒนธรรม' และสร้าง 'ประสบการณ์' ด้วยเรื่องราวใหม่

  ทำหน้าที่ส่งเสริมต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดด้วยการใช้กระบวนการ Service Design เฟ้นหาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Empowering Local Stories) ในแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ พร้อมการเปิดบริการใหม่ 'Creative Lab' พื้นที่ปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้พื้นที่ สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มกลุ่มตลาดเป้าหมายทั้งการท่องเที่ยวและธุรกิจชุมชน

  'TCDC' ฟันเฟืองของการสร้าง 'ระบบนิเวศสร้างสรรค์' จากทุกภาคส่วน

  หัวใจของ TCDC แห่งใหม่ คือการเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, หอการค้าจังหวัด, เครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEC, ภาคการศึกษา, กลุ่มนักสร้างสรรค์ภาคีเครือข่าย, ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะมาร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ขอขอบคุณหน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจและร่วมส่งใบสมัครคัดเลือกจัดตั้ง TCDC แห่งใหม่ จำนวน 10 สาขาในครั้งนี้ CEA ยินดีและมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังการร่วมงานกับทุกจังหวัด เพื่อส่งเสริมทุนวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่นของอย่างเต็มกำลังต่อไปในอนาคต


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ