วว. ร่วมกับธนาคารออมสิน เสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มองค์กรชุมชน

ข่าวทั่วไป Thursday June 13, 2024 15:13 —ThaiPR.net

วว. ร่วมกับธนาคารออมสิน เสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ กลุ่มองค์กรชุมชน

ดร.อาภากร  สุปัญญา   รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ "บทบาทการทำงานของ วว." เนื่องในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรชุมชน ประจำปี 2567  ในการนี้ นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและ SMEs  Startup  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มชุมชนเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า ของกลุ่มชุมชน  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5  อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย การบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการสร้างมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดย นางเรวดี มีสัตย์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) นอกจากนี้คณะผู้ร่วมงานยังได้เยี่ยมชมเรียนรู้งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน วว. ได้แก่ **โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ด้านการผลิตเครื่องดื่ม/อาหารทอดสุญญากาศ/Freeze dry /เครื่องดื่ม UHT/วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ฯลฯ นำเสนอโดย ดร.กุลภัส วิชิรศิริ นักวิจัยอาวุโส ศนอ. **ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC) ด้านการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กในการแปรรูปเป็นอาหาร/เครื่องสำอาง/ปุ๋ย นำเสนอโดย ดร.วัชรี กัลยาลัง นักวิจัย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ **ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ด้านการวิเคราะห์/ผลิต/สกัดสารจากสมุนไพรเพื่อผลิตเครื่องสำอาง นำเสนอโดย นางสาวมณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัยและผู้จัดการโรงงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ