ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะ

ข่าวทั่วไป Friday June 14, 2024 17:51 —ThaiPR.net

ไทยพีบีเอส ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 พร้อมเดินหน้าร่วมกันพัฒนาสื่อสาธารณะ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส โดย รศ.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ลงนามในประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ตามกลุ่มพื้นที่จังหวัดในแต่ละภูมิภาค จำนวน 50 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาการให้บริการและผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคม สะท้อน ความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมิภาคและกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 และข้อ 9 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และวิธีการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2567 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ หลังจากมีประกาศแต่งตั้งฯ จะมีการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มิ.ย. 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสำคัญของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสภาผู้ชมฯ กับกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร และตัวแทนไทยพีบีเอส โดยจะมีการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนรับฟังความคิดเห็น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เนื้อหา 2567 ต่อไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ประกาศแต่งตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ได้ที่

https://org.thaipbs.or.th/announce/detail/6934, https://sapa.thaipbs.or.th/index.php/about/appoint/52

และ ประกาศบัญชีรายชื่อสำรองสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 https://org.thaipbs.or.th/announce/detail/6935 , https://sapa.thaipbs.or.th/index.php/about/appoint/53

ติดตามข่าวสารและเนื้อหาจากไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่

? Website : www.thaipbs.or.th  

? Application : Thai PBS

? Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ