บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SE SPU นำผลงานวิชาการ SDGs สู่เวทีโลก! ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน Global Sustainable Development Congress 2024

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 11:16 —ThaiPR.net

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SE SPU นำผลงานวิชาการ SDGs สู่เวทีโลก! ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน Global Sustainable Development Congress 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ  พร้อมด้วยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นายณัฐกิตติ์ ทองคำ ,นางสาวแพรวา ก้อนแก้ว และนางสาวกัญญารัตน์ อภัยวงค์  เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการและผลงานจากรายวิชาเรียน ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ Project Based Learning ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ SDGs ในงาน Global Sustainable Development Congress 2024 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

งาน Global Sustainable Development Congress 2024 จัดขึ้นโดย Time Higher Education (THE) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.)  มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและแนวทางการแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ  ส่งเสริมผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูล  เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  โดยมีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จาก 90 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ควบคู่กับการบูรณาการ SDGs ผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นผลงานวิชาการและผลงานจากรายวิชาเรียน ที่นักศึกษาได้ริเริ่มและลงมือปฏิบัติจริง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ