กทม. เดินหน้าจัดระเบียบวินรถ จยย. พิจารณาระบบข้อมูลพื้นฐาน-สถานที่ตั้งวิน

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 14:18 —ThaiPR.net

กทม. เดินหน้าจัดระเบียบวินรถ จยย. พิจารณาระบบข้อมูลพื้นฐาน-สถานที่ตั้งวิน

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) กทม. กล่าวกรณีนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ระบุปัจจุบันในกรุงเทพฯ มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจำนวนมากว่า กรุงเทพมหานครมีวินจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่คณะอนุกรรมการประจำ กทม. พิจารณากำหนดไว้ 5,364 วิน ผู้ขับขี่ 79,521 ราย ซึ่งจำนวนจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามที่มีการแจ้งความประสงค์และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตเป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 5 ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เป็นอนุกรรมการ โดยมีฝ่ายเทศกิจและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 5 เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดสถานที่จัดตั้งวิน เส้นทาง ออกหนังสือรับรองการจัดตั้งวิน การใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ กำหนดอัตราค่าโดยสาร ถอดถอนชื่อออกจากบัญชี รวมทั้งได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊ก หรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับผู้โดยสาร และหมายเลขประจำตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำประวัติผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2557 กำหนดรูปแบบเสื้อกั๊กให้มีหมายเลขประจำตัวคนขับ บัตรประจำตัวคนขับที่มีรูปถ่าย ชื่อ - สกุล ชื่อเขต สถานที่ตั้งวิน รวมถึงกำหนดให้มีป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารในสถานที่ตั้งวิน

ทั้งนี้ กทม. ตระหนักและให้ความสำคัญการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์สาธารณะมาโดยตลอด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขับขี่ หมายเลขผู้ขับขี่ อัตราค่าโดยสาร ระยะทาง รูปถ่าย พิกัดสถานที่ตั้งวิน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ ลงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ของ กทม. และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้ประชาชนเข้าถึงได้ รวมถึงพัฒนาสถานที่ตั้งวินและระบบการเรียกวินให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและมีความปลอดภัยในการใช้บริการ รวมถึงช่วยส่งเสริมผู้ขับขี่วินให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนกรณีการบังคับการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้อำนาจหน้าที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการ เช่น กรมการขนส่งทางบกจะบังคับการกับผู้ที่นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมารับส่งผู้โดยสาร ตำรวจจะบังคับการแก่ผู้ที่ทำผิดกฎหมายจราจร และปัญหาอาชญากรรม กอ.รมน.กทม. จะดูแลด้านความมั่นคง กทม. จะบังคับการด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อาทิ การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เป็นต้น กทม. ในฐานะเจ้าของท้องที่ได้บูรณาการกับหน่วยงานดังกล่าวร่วมกับการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์สาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กรณีเกิดเหตุการกระทำความผิดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประจำท้องที่ในการประชุมและถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้ขับขี่ในวินและแจ้งสำนักงานขนส่งฯ พื้นที่ 1 - 5 เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ต่อไป ส่วนการตั้งวินโดยไม่ได้รับอนุญาต คณะอนุกรรมการฯ จะแจ้งให้สำนักงานขนส่งฯ ประจำพื้นที่ และกองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ