เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ออกค่ายจิตอาสา "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น บ้านผาด่าน

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 16:49 —ThaiPR.net

เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ออกค่ายจิตอาสา

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2567 เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน ในการจัดกิจกรรมโครงการ "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น" ณ ชุมชนบ้านผาด่าน และโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทางห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง เป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ มีประชากรทั้งหมด ๕๒๑ คน จำนวน ๑๖๘ ครัวเรือน และโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๔ คน เพื่อนำความรู้ พลังความร่วมมือและจิตอาสาของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ร่วมทำความดีพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในถิ่นฐานบ้านเกิด และเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในปี 2567 โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้าน ผาด่าน และสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน

โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ได้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้

 • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน
 • กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โรงเรียน (ทาสีและทำความสะอาด) บริเวณอาคารเรียน, บริเวณลานเคารพธงชาติ, แปลงเกษตรบริเวณโรงอาหาร และสนามเด็กเล่น
 • กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตร โดยปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถใช้บริโภคในโรงเรียนได้
 • การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ในชุมชน เช่น พัฒนาพื้นที่สะพานข้ามลำธารหมู่บ้าน (ทาสีพื้นที่สะพาน) และการสร้างฝายชะลอน้ำ
 • กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของใช้จำเป็น เช่น อาหาร น้ำดื่ม และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
 • กิจกรรมจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติฯ และสื่อการเรียนการสอน
 • กิจกรรมรอบกองไฟ สรุปผลการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สะท้อนปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
 • กิจกรรมทำบุญ ถวายน้ำ เทียนไข และอาหารสำเร็จรูป ให้กับวัดผาด่าน จังหวัดลำพูน
 • กิจกรรมทำความสะอาด โรงครัว อาคารเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน
 • ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินโครงการ "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น บ้านผาด่าน" สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นับเป็นโครงการนำร่องโครงการแรก ที่มีการจัดขึ้นโดยการบริหารงานของกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯ  ม.ท.ศ. และเป็นโครงการที่ได้สร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกถึงการเป็นผู้ให้ ตามปณิธานของนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ที่มุ่งจะ "ตอบแทนแผ่นดิน ตราบสิ้นลมหายใจ" 


  เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ