ม.รำไพฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 17:21 —ThaiPR.net

ม.รำไพฯ ร่วมโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต

คณะผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใด้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตน เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน การเสริมสร้างประชาธิปไตย

ที่หอประชุมสิริรำไพพรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ให้การต้อนรับ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกิจกรรมเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต หัวใจของการพัฒนาประชาธิปไตย งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้และเกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน การเสริมสร้างประซาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการสร้างบ้านเมืองสุจริต

รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมวิถีชีวิตประขาธิปไตย ให้เป็นบรรทัดฐานการดำรงชีวิตต่อไปในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วย การปาฐกฤาพิเศษหัวข้อ บ้านเมืองสุจริตบนพื้นฐานหลักคุณธรรม จริธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต นำสังคมไทย สู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ ถามตอบปัญหา การเสวนาทางวิชาการ และการอภิปรายผลการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดจันทบุรีรวมจำนวนเกือบ 400 คนภายหลังจากพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้นำนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สองพร้อมทีมงานไปยังวังสวนบ้านแก้ว สักการะพระบรมชินยานุเสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ต่อด้วยการเยี่ยมชมบริเวณพระตำหนักเทา รวมทั้งร่วมหารือแนวทางการพัฒนาบริเวณภายในวังสวนบ้านแก้ว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับชาวจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ