TIA ลุยจัด Class Action สัญจร ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 18:10 —ThaiPR.net

TIA  ลุยจัด Class Action สัญจร ครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)  ล่องใต้ จัด Class Action สัญจรครั้งที่ 4 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดึงทนายความอาชีพภาค 8 รวม 7 จังหวัด  ร่วมอบรม การดำเนินคดีแบบกลุ่มคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์  รับข้อมูลและแนวทางปฏิบัติตรงจากผู้พิพากษาศาลสูง อบรมจบรับวุฒิบัตรทันทีใช้ เป็นใบเบิกทางเข้าสู่ทนายความอาชีพที่ผ่านการอบรมความรู้คดี Class Action ด้านตลาดทุน  

คุณสิริพร จังตระกุล เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) องค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล "ทำหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุน เพื่อความยั่งยืน ที่อยู่คู่ตลาดทุนไทยมากว่า 35 ปี เปิดเผยว่า สมาคม ยังคงเดินหน้าให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action)  อย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 จังหวัดที่ 4 ที่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี  จาก ที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้ว  3 จังหวัด และยังคงได้รับความสนใจจาก ทนายความอาชีพเข้าร่วมอบรบเกือบ 100 รายซึ่งรวมกับการสัญจรที่ผ่านมา มีทนายความอาชีพ ผ่านการอบรมเกือบ 500 กว่าคนแล้ว และคาดหวังว่า การฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action" จะเป็นเครื่องมือในการปกป้องนักลงทุนที่ให้ได้รับความไม่เป็นธรรมจากการลงทุน

"การจัดสัญจรปีนี้ ทาง TIA ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งหมดจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เป้าหมายของการจัดสัญจรให้ความรู้เชิงลึกทั้งทางทฤษฎีและแนวทางปฎิบัติและการนำมาใช้ในอาชีพจริง ให้กับทนายความอาชีพทั่วประเทศไทย ในการนำกฎหมาย Class Action มาใช้ในตลาดทุนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลและปกป้องนักลงทุน ดังนั้นการเติมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเป็นส่วนสำคัญให้การบังคับใช้กฏหมายให้มีประสิทธิภาพ" เลขาธิการ TIA กล่าว

นอกจากนี้การมาสัญจรที่สุราษฏร์ธานีซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัดและมีบริษัทหลักทรัพย์(บล) มาเปิดห้องค้า12 แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีนักลงทุนและมีการลงทุนดั งนั้นการให้ความรู้ Class Action กับทนายความจะเป็นกลไกในการดูแลนักลงทุนได้

 คุณจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า  การเดินสายสัญจรให้ความรู้เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกองทุน และการสัญจรให้ความรู้เรื่อง Class Action  ถือว่าเป็นการต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและทำให้การดำเนินคดีแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพได้

"กองทุนเราตั้งมา 2562 ผ่านมา 5 ปี แล้วเราเป็นองค์กรอิสระ และมีภารกิจสำคัญ 4 ข้อ และการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนต่อบุคคลทั่วไปเป็นหนึ่งในภารกิจหลักด้วย เพื่อได้นำไปปกป้องและดูแลนักลงทุนได้"

คุณวันชัย บุญฤทธิ์ ประธานสภาทนายความ จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ TIA ที่มาสัญจร ภาคใต้ตอนบน นำความรู้มาเผยแพร่ และเป็นเรื่องใกล้ตัวและนำความรู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์ในอาชีพ "เติมความรู้ใหม่ให้กับทนายความ เพราะอาวุธเราคือความรู้ที่ต้องมี และนำไปประกอบอาชีพได้และนี้คือโอกาสดีที่จะได้เติมความรู้ใหม่ๆเรื่อง Class Action ให้กับอาชีพ"

ด้าน ท่านพงษ์เดช วานิชกิตติกูล รองประธานศาลอุธรณ์  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคดีกลุ่มกับทนายอาชีพที่เข้าร่วมอบรม ว่า บทบาทของ กฎหมาย ClassAction จะมีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งประเทศไทยเรามีกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปี 2558 ดังนั้นการที่ TIA  จัดโครงการอบรมถือเป็นเรื่องที่ดีมาก

อย่างไรก็ตามคดีที่จะเข้าลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ สิทธิผู้บริโภค ,หลักทรัพย์และการแข่งขันทางการค้า ,สิ่งแวดล้อม ,คดีละเมิดที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและสิทธิพลเมือง เป็นต้น

ขณะที่กลุ่มบุคคลที่จะเข้าลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปไม่จำกัดจำนวนสูงสุด สิทธิเรียกร้องต่อจำเลยต้องเหมือนกัน อาศัยข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายเดียวกัน ความเสียหายของแต่ละคนไม่เหมือนและไม่เท่ากันได้ "นับตั้งแต่เริ่มที่จะดำเนินคดีแบบกลุ่มขอแนะนำให้ทำรายละเอียดทั้งหมดของกลุ่มบุคคลที่เข้ามา และทำรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำคดีทั้งหมด เพราะเมื่อถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ดำเนินคดีแบบกลุ่ม ประเด็นเหล่านี้ก็ต้องพร้อมที่จะเปิดเพื่อการพิจารณา เพราะตามกฎหมายนั้นผลตอบแทนของคดีที่จะได้รับ 30% ของมูลฟ้องนั้นทนายความจะต้องถูกนำมาพิจารณาทั้งหมด"

ด้าน ท่านชลวัชร อัศวพิริยอนันต์ รองเลขานุการศาลฏีกา กล่าวว่า  การดำเนินคดีแบบกลุ่มจะมีประโยชน์โดยรวมมากเพราะเป็นการดำเนินการครั้งเดียวแต่คำพิพากษาจะครอบคลุมทั้งหมด  ทั้งผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกกลุ่ม และไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม บนสิทธิ และข้อเท็จจริงเหมือนกัน ภายใต้หลักกฎหมายเดียวกัน รวมทั้งมีระยะเวลาที่เร็วกว่าและค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการดำเนินคดีตามขบวนการปกติ เพราะคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ถือว่าเป็นที่สุดแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีหลักทรัพย์จะมีลักษณะความผิด 2 ลักษณะคือ ผิดสัญญาที่จะครอบคลุมทั้งเรื่องของหุ้น และหุ้นกู้ที่ออกแล้วผู้ออกไม่ทำตามสัญญา  ส่วนการละเมิดนั้นคือการบอกกล่าวข้อมูลอันเป็นเท็จ และข้อมูลที่เป็นถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์นำไปเผยแพร่ต่อทำให้เกิดการเข้าใจผิด การสร้างราคาและปั่นหุ้น สามารถดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ "การเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเมื่อคำตัดสินของศาลออกมาไม่ว่าคดีนั้นจะมีผลชนะหรือแพ้คำตัดสินจะครอบคลุมทั้งหมดและคนที่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มก็ไม่สามารถฟ้องในคดีเดียวกันได้อีก"

นอกจากนี้การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีหลักทรัพย์ การแบ่งกลุ่มเป็นเรื่องสำคัญมากในการทำคดีซึ่งในกรณีซื้อขายหลักทรัพย์จะแบ่งได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่เข้าซื้อหุ้น และยังคงถือหุ้นอยู่เต็มจำนวนที่ซื้อ 2. กลุ่มที่เข้าซื้อก่อน และระหว่างทางมีการขายออก แต่ไม่ได้ขายทั้งหมดและยังมีหุ้นถืออยู่ ซึ่งกลุ่มนี้จะมีความยากในการคิดและประเมินมูลค่า และ 3. ขายหุ้นออกทั้งหมดแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนิติบุคคลที่เข้าลงทุนหุ้นที่มีปัญหาซึ่งกลุ่มนี้จะมีการจัดการเพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดการก่อนเมื่อเห็นว่าเกิดปัญหา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ