กทม. เข้มตรวจสอบการเบิกโอทีตามระเบียบ พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้า

ข่าวทั่วไป Tuesday June 18, 2024 15:53 —ThaiPR.net

กทม. เข้มตรวจสอบการเบิกโอทีตามระเบียบ พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบผู้ค้า

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีข้อสังเกตการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที) ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กทม. มีการเบิกทุกวัน แต่สลับกันมาทำงาน และหลายพื้นที่มีผู้ค้าเพิ่มขึ้นว่า เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกหน่วยงาน มีแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (โอที) ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การกวดขันและจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้า ที่สาธารณะ หาบเร่-แผงลอย ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต รถจอด หรือขับขี่บนทางเท้า ซากยานยนต์ วินรถจักรยานยนต์สาธารณะ การตรวจตรารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การอำนวยการจราจร เป็นต้น

รวมถึงการเตรียมความพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน และงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาทำการปกติและได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ โดยผู้ที่จะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ขอเบิกเงินเท่านั้น ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่ว่าในวันใด จะไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานมีผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สนท. ได้แจ้งฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว

สำหรับกรณีที่ระบุมีจำนวนผู้ค้าในเขตกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นนั้น ที่ผ่านมา สนท. ร่วมกับสำนักงานเขตได้เข้มงวดกวดขันจุดที่ห้ามตั้งวางสิ่งของและควบคุมไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาทำการค้าขายอีกในจุดที่ได้ยกเลิกทำการค้าไปแล้ว ซึ่งตามบัญชีพื้นที่ทำการค้าและผู้ค้า เมื่อปี 2565 มีจำนวน 726 จุด ผู้ค้า 15,858 ราย ปัจจุบันได้จัดระเบียบและควบคุมเหลือจำนวน 440 จุด ผู้ค้า 11,384 ราย และได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรณีผู้ค้าต่างด้าวที่ฝ่าฝืนทำการค้าในที่สาธารณะ ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถทำการค้าได้อยู่แล้ว หากสำนักงานเขตใดตรวจพบให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบผู้ค้าต่างด้าวฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะจุดใด สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue หรือ โทร. 1555 เพื่อฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จะได้เข้าจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ