Next Legend Thailand เวทีการประกวดเยาวชนระดับประเทศ เฟ้นหาดาวดวงใหม่จาก 77 จังหวัด สร้างมาตรฐานระดับสากล

ข่าวบันเทิง Tuesday June 18, 2024 17:26 —ThaiPR.net

Next Legend Thailand เวทีการประกวดเยาวชนระดับประเทศ เฟ้นหาดาวดวงใหม่จาก 77 จังหวัด สร้างมาตรฐานระดับสากล

Next Legend Thailand เวทีการประกวดเยาวชนระดับประเทศ ที่มีการยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล เป็นเวทีที่พร้อมจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดี มุ่งเน้นสร้างสรรค์เยาวชนที่มีความสามารถ สนับสนุนให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก และก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ มี ดร.เกศรา เกิดศุข และ คุณธนภัทร อรัญดร เป็น ประธานผู้อำนวยการกองประกวด โดยมีสโลแกนการประกวดสั้นๆว่า "ประกวดเสร็จ แต่ไม่จบ"

ก่อนการถือกำเนิด Next Legend Thailand ประธานผู้อำนวยการกองประกวดทั้งสองท่านเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand โดยคุณธนภัทร อรัญดร ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand เพชรบุรี 2023 และ ดร.เกศรา เกิดศุข ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand กาญจนบุรี 2023 อีกทั้ง ดร.เกศรา ยังมีธุรกิจส่วนตัว อาทิ บริษัท Bellissimo (Thailand) Co.,Ltd. ทำธุรกิจนำเข้าส่งออก, เจ้าของแบรนด์ "Dr.Oat" Professional Skin Care , บริษัทผลิตภาพยนตร์ และเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองท่านมองว่าเมืองไทยยังขาดเวทีประกวดเยาวชนที่มีมาตรฐานระดับสากล จึงจับมือกันมาร่วมสร้างเวที Next Legend Thailand ขึ้น เพื่อค้นหาเยาวชนที่มีความสามารถมาประดับวงการบันเทิง อีกทั้งในปีนี้ก็ยังร่วมกันถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand เพชรบุรี 2024 ร่วมกันด้วย

ดร.เกศรา เกิดศุข ประธานผู้อำนวยการกองประกวด กล่าวว่า "เวที Next Legend Thailand เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นคนรักเด็กๆ อยากที่จะเห็นเยาวชนไทยเติบโตขึ้นไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสายอาชีพต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศในภายภาคหน้าต่อไป เรามีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นทั้งผู้เข้าประกวด และผู้ที่จะมาถือลิขสิทธิ์ในเวทีระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งเบื้องหน้า และเบี้องหลัง อีกทั้งน้องๆเยาวชนที่เข้ามาอยู่ในกองของเรายังได้มีการฝึกทักษะต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การเดินแบบ การแสดง ร้องเพลง เต้น เป็นต้น และหลังการประกวดจบแล้วเรารับรองได้เลยว่าน้องๆที่ได้รับรางวัลมีงานรออยู่แน่นอนค่ะ"

เวที Next Legend Thailand คัดกรองผู้เข้ามาถือลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยมีจากหลากหลายสายอาชีพ เช่น นายแพทย์, นักธุรกิจสวนปาล์มฟาร์มนก, ผู้ประกอบการด้านยานยนตร์, นักธุรกิจต่างชาติเกี่ยวกับโภชนาการ และนักธุรกิจห้องเสื้อ เป็นต้น ซึ่งผู้ถือลิขสิทธิ์ทุกท่านจะต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ พัฒนาธุรกิจในท้องถิ่นให้เติบโต จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กองประกวดวางไว้ ส่วนการคัดกรองเยาวชนนั้นน้องๆเยาวชนทุกคนจะต้องเป็นคนมีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความสามารถหลากหลาย และมีความพร้อมที่จะเข้าประกวด เพื่อให้กองประกวดได้คนที่มีคุณภาพมากที่สุด โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 รุ่นได้แก่ 1. รุ่น Junior อายุระหว่าง  4 - 11 ปี 2. รุ่น Teenager อายุระหว่าง 12 -16 ปี และ 3. รุ่น Star อายุระหว่าง 17 - 20 ปี

สำหรับการจัดระบบการประกวดของ Next Legend Thailand เป็นระบบการประกวดที่กระจายสู่ระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ซึ่งถือเป็นเวทีการประกวดระดับเยาวชนเวทีแรกของประเทศไทยที่ใช้การประกวดในระบบนี้ โดยจะมีการประกวดทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อได้ผู้ชนะการประกวดจากระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดครบแล้ว ก็จะประกวดหาผู้ชนะเลิศอีกครั้งในเวที Next Legend Thailand 2025 ในช่วงปลายปีนี้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางกองประกวดฯได้ผู้ชนะเลิศแล้ว 20 จังหวัด และยังคงดำเนินการจัดการประกวดต่อไปจนครบ 77 จังหวัด

คุณธนภัทร อรัญดร ประธานผู้อำนวยการกองประกวด กล่าวถึงกิจกรรมการเก็บตัวว่า " เวที Next Legend Thailand ได้ร่วมมือกับ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเก็บตัวของเยาวชนผู้เข้าประกวดในช่วงปลายปีแบบไม่เหมือนใคร เรามุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การสร้างจิตสำนึกที่ดี  การทำกิจกรรมระหว่างเยาวชนผู้เข้าประกวดกับผู้ปกครอง โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "แม่รักหนูนะ" พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายในหัวข้อ "ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก" ส่วนกิจกรรมต่อไปชื่อว่า "อาชีพในฝันของหนู" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสกับการเรียนรู้ในสายอาชีพที่น้องๆอยากเป็น ได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองผ่านกิจกรรม โดยเราจะแบ่งกลุ่มน้องๆ ตามสาขาอาชีพต่างๆแล้วพาไปศึกษาตามคณะต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่เป็นนั้นสัมพันธ์และเหมาะสมกับน้องๆอย่างไร และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ โดยทางกองประกวดของเราทำมาตลอดนั่นคือ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เราได้พาน้องๆไปบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ให้กับโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน จังหวัดเพชรบุรี โดยเรามุ่งเน้นการปลูกฝังให้น้องเยาวชนที่อยู่ในกองประกวด มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ ก็จะเป็นกิจกรรมในช่วงเก็บตัวด้วยเช่นกัน"

ดร.เกศรา เกิดศุข กล่าวเพิ่มเติมว่า "เรามีความมั่นใจมากๆคะ ในเรื่องของคุณภาพของน้องๆเยาวชนของเรา เพราะทุกคนผ่านการประกวดระดับจังหวัดมาอย่างเข้มข้น และแต่ละคนก็ล้วนมีความสามารถติดตัวกันมาอยู่แล้ว หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วในช่วงปลายปี เราก็ยังฝึกน้องๆให้มีความพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เก่งยิ่งๆขี้นไป โดยยังมีโอกาสได้เข้าประกวดในเวทีใหญ่ๆระดับประเทศที่เราถึอลิขสิทธิ์ในปีนั้นๆ อีกด้วย เช่น เวทีนางสาวไทย, Miss Universe Thailand หรือผลักดันไปเวทีใหญ่ๆระดับโลกต่อไป ให้มั่นใจได้เลยว่าน้องๆเยาวชนจาก Next Legend Thailand จะได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยให้ทุกๆคนเห็นแน่นอน เพราะเร็วๆนี้เรามีแผนที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วยคะ"

คุณธนภัทร อรัญดร กล่าวทิ้งท้ายว่า "สำหรับในปีต่อๆไป เราจะมีการคัดกรองมากขึ้น เข้นข้นขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพื่อการพัฒนาให้เป็นมาตรฐานระดับสากล และอาจจะมีเวทีอื่นๆเพิ่มเติม เช่น เวทีของเยาวชนชาย, เวทีของ Transgender เป็นต้น โดยเราใช้วิธีการขยายงานอย่างค่อยเป็นค่อยเป็น เพื่อเป็นเวทีประกวดที่มีคุณภาพมากที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่จะเข้าถือลิขสิทธิ์จะต้องเป็นคนที่รักน้องๆเยาวชนเหมือนกับเราสองคน สำหรับตอนนี้ลิขสิทธิ์เวทีระดับภูมิภาคของเราเต็มหมดแล้ว แต่ยังมีในระดับจังหวัด ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ"

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ Next Legend Thailand ในปีที่ผ่านมามีดังนี้ น้องฟ้าใส ฤชาษมา โพธิรัชต์ Next Legend Thailand 2023 (Junior), น้องเกรซ นิลลี เกรซ ลักซ์มัวร์ Next Legend Thailand 2023 (Teenager), น้องออก้า กัญญาณัฐ ไกรระเบียบ Next Legend Thailand 2024 (Junior) และ น้องซาร่า ซาร่า พอยน์ตัน Next Legend Thailand 2024 (Teenager)

เวทีการประกวดเยาวชน Next Legend Thailand ยังคงดำเนินประกวดระดับภูมิภาค ระดับจังหวัดไปอย่างต่อเนื่อง โดยงานประกวดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ น้องๆเยาวชนสมัครได้ คือ จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี, ตรัง, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, นนทบุรี, ฉะเชิงเทรา และอีกหลายจังหวัด สามารถติดตามข่าวสาร หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Facebook : Next Legend Thailand

https://www.facebook.com/nextlegendthailand  และ Line Open Chat : Next Legend Thailand หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่ คุณทิชา ผู้จัดการกองประกวดฯ 097-546-6661, คุณมิกเซอร์ เลขากองประกวดฯ 097-525-1926


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ