DIPROM เปิดอบรมออนไลน์การขอรับรอง "Thailand Textiles Tag" ผ่าน Digital Platform ฟรี

ข่าวทั่วไป Monday June 24, 2024 09:08 —ThaiPR.net

DIPROM เปิดอบรมออนไลน์การขอรับรอง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM: ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมอบรมขั้นตอนการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ผ่าน Digital Platform ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

การอบรมจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอ เครื่องแต่งกาย สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag อย่างถูกต้องและครบถ้วน  สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ Digital Platform ในการยื่นขอการรับรองเพื่อความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนการทำงานแบบเอกสาร ส่งเสริมการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยด้วยการให้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็น และให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิทัล

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) เสริมทัพนโยบาย Soft power ด้านแฟชั่น ของภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย ควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด BCG Model เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492 - 9 ต่อ 542,546 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย และ www.thailandtextilestag.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ