ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งธงพิชิตเป้าหมาย ปี 68 'ขยะฝังกลบเป็นศูนย์' นำร่องอาคารสำนักงานพระราม 3 จัดโครงการจัดการขยะครบวงจร

ข่าวทั่วไป Monday June 24, 2024 13:09 —ThaiPR.net

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งธงพิชิตเป้าหมาย ปี 68 'ขยะฝังกลบเป็นศูนย์' นำร่องอาคารสำนักงานพระราม 3 จัดโครงการจัดการขยะครบวงจร

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตั้งธงพิชิตเป้าหมาย ปี 68 'ขยะฝังกลบเป็นศูนย์' นำร่องอาคารสำนักงานพระราม 3 จัดโครงการจัดการขยะครบวงจร เชื่อมโยงทุกมิติ สู่ 80 ปีที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกาศเป้าหมายจัดการขยะอย่างจริงจัง ตั้งธง ปี 2568 'ขยะฝังกลบเป็นศูนย์' นำร่องอาคารสำนักงานพระราม 3 งัดมาตรการจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผนึกกำลังผู้บริหาร-พนักงาน สร้างความรู้-มีส่วนร่วม ผ่านโครงการ Bualuang Save the Earth: 3R+ ดึงพันธมิตร "บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน" โดยโครงการ 'ส่งขยะกลับบ้าน' จัดการขยะกำพร้า พร้อมตั้งเป้าขยายผลสู่ทุกอาคารสำนักงาน มุ่งมั่นเชื่อมโยงทุกมิติ ตอกย้ำการเป็น 'สถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค' ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้เริ่มเดินหน้าโครงการ Bualuang Save the Earth: 3R+ (Reduce Reuse Recycle Plus) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญที่ต้องการจะลดปริมาณ 'ขยะฝังกลบเป็นศูนย์' ดำเนินการนำร่องพื้นที่อาคารสำนักงานพระราม 3 (Zero Waste to Landfill @ BBL Rama3) ภายในปี 2568 ซึ่งได้นำแนวคิดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรมาปรับใช้อย่างจริงจัง

ภายใต้แนวคิดจัดการขยะดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนและทุกคนที่เข้ามาในอาคารเกิดพฤติกรรมที่ลดการสร้างขยะโดยเฉพาะการใช้ภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 98% ของปริมาณขยะทั้งหมด จากนั้นส่งเสริมให้พนักงานแยกประเภทขยะอย่างจริงจังในต้นทาง ซึ่งธนาคารได้ติดตั้งถังขยะแยกประเภทไว้ทุกชั้นของอาคาร และพื้นที่สำนักงานภายในอาคารเกือบ 100% จะไม่มีถังขยะส่วนตัว รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในส่วนกลางน้ำ ธนาคารได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แม่บ้านช่วยคัดกรองขยะซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้ขยะถูกแยกประเภทได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด รวมถึงได้จัดสรรพื้นที่อย่างเพียงพอสำหรับการคัดแยก เพื่อให้สามารถรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอสำหรับนำส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธี

ส่วนสุดท้ายปลายน้ำ เน้นจัดการและกำจัดขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น ขยะเศษอาหาร สามารถจัดการได้โดยนำไปรีไซเคิลเพื่อทำสารบำรุงดิน โดยล่าสุด ธนาคารได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร บริเวณโรงอาหารธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม และสำนักงานพระราม 3 ซึ่งทำงานด้วยระบบเทคโนโลยี Food waste processor ที่คืนคุณประโยชน์ในรูปของสารบำรุงดิน สามารถช่วยลดปริมาณขยะเศษอาหารที่จะถูกส่งไปยังบ่อฝังกลบได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัมต่อวัน คาดว่าจะสามารถช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 33.3 กิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) ต่อวัน หรือ 12.15 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) ต่อปี เมื่อเทียบกับการนำไปฝังกลบ

"นอกจากแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้ว ธนาคารยังได้กำหนดแผนสื่อสารให้ความรู้และกิจกรรมกับพนักงานรวมถึงผู้ใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญของโครงการนี้ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรผ่านโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" ของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำส่งขยะกำพร้าไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นก้อนเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ซึ่งหลังจากนี้ธนาคารมีแผนจะขยายโครงการไปยังพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ สีลม รวมถึงสาขาธนาคารทั่วประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ 'ขยะฝังกลบเป็นศูนย์' นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ 'ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาค' จะได้สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกัน ตามแนวคิดธนาคารที่ได้มุ่งมั่น 'สรรค์สร้างคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืน' ให้สังคมไทยตลอดการก้าวสู่ปีที่ 80" ดร.กอบศักดิ์ กล่าว

นางพรเพ็ญ เผ่ารัชตพิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG กล่าวว่า กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ผู้นำด้านการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (ขยะอุตสาหกรรม) แบบครบวงจรรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานสากล มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ภายใต้เจตนารมณ์เดียวกันที่ต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาการจัดการขยะอย่างจริงจังและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเราได้ตั้งจุดดรอปโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" ภายในบริเวณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 เพื่อรับบริจาคขยะกำพร้า เช่น เศษกระดาษ ยาง ผ้า หนัง และพลาสติก หรือสิ่งของไร้ค่า นำกลับมาสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ใหม่ ผ่านกระบวนการแปรรูป เพื่อนำไปสร้างพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

"กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน มีเจตนารมณ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมผ่านรูปแบบกิจกรรมบนความรับผิดชอบต่อสังคม และพร้อมพัฒนาความร่วมมือกับธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ช่วยลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ และสามารถนำขยะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างสูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริง ปัจจุบันโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" สามารถช่วยลดปริมาณขยะฝังกลบได้แล้ว 1,628.89 ตัน (ข้อมูลระหว่าง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2567)" นางพรเพ็ญ กล่าว

สำหรับ โครงการ Bualuang Save the Earth: 3R+ และการพิชิตเป้าหมาย "Zero Waste to Landfill @ BBL Rama3" เป็น 1 ในกิจกรรมภายใต้โครงการ Bualuang Save the Earth ซึ่งธนาคารกรุงเทพ มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ Bualuang Green Team โดยร่วมกับพนักงานในองค์กร สร้างกลุ่มคนต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานในธนาคารทุกระดับ โครงการ Bualuang Save the Earth: รักษ์ท่าจีน (แผนงานระยะ 5 ปี ระหว่าง ปี 2566 - 2570) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ ได้แก่ หน่วยงานราชการท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร และได้ทำการติดตั้งทุ่นดักขยะ ในพื้นที่นำร่อง คลองหลวงสหกรณ์ และคลองพิทยาลงกรณ์ ตำบลโคกขาม เพื่อลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทย ให้ได้ปีละกว่า 148 ตัน ควบคู่กับการเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ผ่านเครือข่ายชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นทาง รวมทั้งเตรียมจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้ขยะ ช่วยลดและแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่อย่างครบวงจรและยั่งยืน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ