“กรมส่งออก” ดันนักออกแบบไทยสู่เวิลด์คลาส ชี้ “ดีไซน์” กลยุทธ์หลักสร้างอำนาจต่อรองคู่ค้า

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 11 เมษายน 2548 09:26:45 น.
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค

“กรมส่งเสริมการส่งออก”  ชูนโยบายใหญ่ดันนักออกแบบไทยสู่เวิลด์คลาส ใช้ BIG & BIH เป็นเวทีดึงต่างชาติหันมาสนใจฝีมือการออกแบบคนไทย ขณะเดียวกันสร้างเลือดใหม่คุณภาพมาตรฐานสากลเข้าสู่วงการ  หวังต่อยอดส่งออกไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น ชี้งานออกแบบเป็นกลยุทธ์หลักให้อุตสาหกรรมส่งออกมีอำนาจต่อรองกับคู่ค้า  เตรียมผลักดันโครงการประกวดปั้นนักออกแบบฝีมือดีทั่วประเทศ ล่าสุด คัดเลือก 9 นักออกแบบดีเด่นลงตลาด

ม.ล.คฑาทอง  ทองใหญ่  ผู้อำนวยการ  สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก  เปิดเผยว่า งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน  2548  (Bangkok  International  Gift  Fair  &  Bangkok  International  Houseware  Fair  :  BIG  &  BIH  April  2005)  สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก  ได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น  6  กิจกรรม  ได้แก่  1. Design  Forum  BIG  เป็นนิทรรศการจัดแสดงตัวอย่างสินค้าภายในงาน  BIG  ที่มีรูปแบบดี  โดยเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ  จัดแสดงบริเวณ  Design  Hall  2.  BIH  Showcase  เป็นนิทรรศการจัดแสดงตัวอย่างสินค้าภายในงาน  BIH  สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ผลิต  จัดแสดงบริเวณงานแสดงสินค้า  BIH  3.นิทรรศการ  Design  in  Thailand  จัดแสดงผลงานการออกแบบจากการจัดกิจกรรมของสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก  บริเวณ  Design  Hall

สำหรับกิจกรรมที่  4  ได้แก่  Young  &  Talent  Thai  จัดแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่บริเวณ  Design Hall  เป็นพื้นที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างแท้จริงให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค  ซึ่งนักออกแบบเหล่านี้ต้องออกแบบผลงานที่สามารถผลิตได้จริง  มีความรู้ด้านการเจรจาการค้า  ซึ่งจะเป็นเวทีสร้างนักออกแบบที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ป้อนเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมส่งออก   5.  Design  Edition  คูหาจำหน่ายนิตยสารด้านการออกแบบทั้งไทยและต่างประเทศบริเวณ  Design  Hall  และ  6.  10  Outstanding  Booth  Design  กิจกรรมการคัดเลือกคูหาออกแบบดีเด่น  10  คูหาจากโถงแสดงงาน  Design  Hall

ม.ล.คฑาทองกล่าวว่า  ปัจจุบันตลาดกลุ่มเป้าหมายของตลาดส่งออกได้ให้ความสนใจสินค้าที่มีดีไซน์มากขึ้น  โดยเฉพาะตลาดของตกแต่งบ้าน  กรมฯ  จึงได้ขยายงานและพัฒนางาน  BIG  และ  BIH  ให้ดียิ่งขึ้น  โดยให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบให้ไปในทิศทางเดียวกับงานแสดงสินค้าชั้นนำในต่างประเทศ  ซึ่งในบริเวณพื้นที่  Design  Hall  ได้เริ่มจัดเมื่อ  2  ปีที่แล้วและได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบมากขึ้น

“คาดหวังว่าจะได้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพเข้าสู่วงการมากขึ้น  อยากให้ผู้ประกอบการตระหนักและให้ความสำคัญในส่วนนี้  ซึ่งในส่วนของกรมฯ  พยายามที่จะพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีฝีมือดีไปสู่ตลาดต่างประเทศให้ได้มากที่สุด  ยกตัวอย่าง  เช่น  กรมฯ  มีโครงการที่จะส่งนักออกแบบที่ได้รับรางวัลไปร่วมงาน  Maison  Objet  ที่กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งงานนี้ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับระดับโลกในด้านสินค้าไลฟ์สไตล์  เราอยากให้งานบิ๊กเป็นลักษณะไลฟ์สไตล์  แฟร์  ไม่ได้เน้นสินค้าใดสินค้าหนึ่ง  แต่เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์  ซึ่งในงานจะมีการประกวดคูหาดีเด่น  โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานให้ความสำคัญกับการจัดออกแบบบูธ  ซึ่งจะเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงให้คนเข้ามาชมงานมากขึ้น”  ม.ล.คฑาทองกล่าว

การให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบ  จะส่งผลให้อุตสาหกรรมส่งออกมีอำนาจต่อรองเรื่องมูลค่าของสินค้ามากขึ้น  สร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะเสนอให้ผู้ซื้อ  ขณะเดียวกันผู้ผลิตจะสามารถเป็นผู้กำหนดแนวโน้มสินค้าซึ่งจะเพิ่มศักยภาพได้ยิ่งขึ้น  โดยเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ดีไซน์หรือการออกแบบเข้ามาช่วยต่อยอด  ซึ่งในส่วนของกรมฯ  จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  และการพัฒนาบุคลากรให้มากยิ่งขึ้นต่อไป  โดยพยายามให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้มีคุณภาพและเปิดโอกาสนักออกแบบรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม  พัฒนาตัวเองในเรื่องของประสบการณ์  ซึ่งเป้าหมายของกรมฯ  ต้องการสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด  ซึ่งจะใช้การจัดโครงการการประกวด  การสัมมนา  เวิร์คช็อปต่างๆ  เป็นกลไกหลักในการผลักดันให้บรรลุผลดังกล่าว

ล่าสุด  กรมฯ  ได้ทำการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลประกวดออกแบบของขวัญและของใช้ในบ้านปี  2548  (Gift  Design  Award  2005)  ในหัวข้อ  “Fusion  Reference”  การออกแบบเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารตามกระแสนิยมใหม่  เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของอารายธรรมและยุคสมัย  สื่อแนวความคิดด้วยการใช้วัสดุผสมผสานมากกว่า  3  วัสดุในหนึ่งชุด  จำนวนทั้งหมด  9  รางวัล  โดยรางวัลที่ 1  น.ส.ฐิติรัตน์  คัชมาตย์  ชื่อผลงาน  Hen  รางวัลที่  2  นายสุพลวัต  กิจปกรณ์สันติ  ชื่อผลงาน Branch  รางวัลที่  3  น.ส.อริสรา  แดงประไพ  ชื่อผลงาน  Forest

ส่วนรางวัลชมเชยมี  6  รางวัล  ได้แก่  น.ส.ธัญญาพร  ชยาพิวัฒน์  ชื่อผลงาน  Triple  C  นายธาวิทย์  เดชะสหะพัฒนา  ชื่อผลงาน  Unicup  นายหฤษฎ์  คงเจริญ  ชื่อผลงาน  Ruam  Mit  น.ส.ดวงพร  สิริวัฒนเกตุ ชื่อผลงาน  Mew  3  นายอมรเทพ  ช่วยสุ่น  ชื่อผลงาน  Marry  Me?  และนายอภิรักษ์  บุญเรืองถาวร  ชื่อผลงาน  Tasty

รายละเอียดเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อ
บริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
โทร 02 — 203 0522--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง