สมาคมวิศวกรหญิงไทย เผยโฉม 4 วิศวกรหญิงแกร่ง ผู้มีบทบาทขับเคลื่อนสังคมไทย

ข่าวทั่วไป Tuesday June 25, 2024 09:10 —ThaiPR.net

สมาคมวิศวกรหญิงไทย เผยโฉม 4 วิศวกรหญิงแกร่ง ผู้มีบทบาทขับเคลื่อนสังคมไทย

สมาคมวิศวกรหญิงไทย จัดงานมอบรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 เนื่องในโอกาสวันวิศวกรหญิงสากล International Women in Engineering Day (INWED) ภายใต้แนวคิด 'Enhanced by Engineering' เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูความสามารถของวิศวกรหญิงไทย ให้เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลในวงการวิศวกรรม โดยในปีนี้ มีวิศวกรหญิงไทยที่มีคุณสมบัติโดดเด่นได้รับรางวัลจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รางวัลวิศวกรหญิงเกียรติคุณดีเด่นตลอดชีวิต : ศาตราจารย์เกียรติคุณ พูลพร แสงบางปลา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในวงการยานยนต์ไทย โดยมีผลงานสำคัญที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยมากว่า 50 ปี เป็นผู้บุกเบิก สร้างมาตรฐานและบุคลากรด้านวิศวกรรมยานยนต์ในประเทศไทย สร้างเครือข่ายวิศวกรหญิง ส่งเสริมศักยภาพของวิศวกรหญิงในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิศวกรหญิงไทยคนแรก

รางวัลวิศวกรหญิงไทยดีเด่น : ศาสตราจารย์ ดร. วนิดา แก่นอากาศ วิศวกรคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) ใช้ความรู้ ความสามารถในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยในหลายมิติ ด้วยเป้าหมาย และความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นให้กับโลก ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการแพทย์รางวัลวิศวกรหญิงไทยดีเด่น : คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 2 สมัยวิศวกรโยธา ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นธรรม พร้อมยกระดับมาตราฐานธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

รางวัลวิศวกรหญิงไทยรุ่นใหม่ดีเด่น : คุณธิษณา ธิติศักดิ์สกุล กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด (Noburo) บริษัทสตาร์ทอัพด้านการเงินที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินให้คนไทย โดยการให้ความรู้ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถานการณ์หนี้ และผลิตแผนปลดหนี้ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการออมเพื่อไม่ให้ลูกค้ากลับมาเป็นหนี้อีก

รางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 มีเกณฑ์คัดเลือกจากวิศวกรหญิงไทยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรม มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยในปีนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสนใจส่งรายชื่อวิศวกรหญิงไทย เพื่อคัดเลือกเป็นวิศวกรหญิงดีเด่น รวม 40 คน ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพวิศวกรรมในแขนงต่างๆ ได้รับการยอมรับในฐานะวิศวกรหญิงไทยไปในทุกวงการ

นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ทั้ง 4 ท่านแล้ว ยังมีวิศวกรหญิงที่มีผลงานโดดเด่น สมควรแก่การเชิดชูเกียรติ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับวิศวกรหญิง อีก 8 ท่าน ได้แก่ คุณมนสินี นาคปนันท์ คุณพนิตา พงษ์ไพบูลย์ คุณรุ่งนภา จันทร์ชูเกียรติ คุณขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คุณอัญชลี ชวนะลิขิกร คุณถวิดา มณีวรรณ์ และวิศวกรหญิงรุ่นใหม่ คุณฐานิกา เลิศภิญโญวงศ์ คุณจิราวรรณ มงคลธนทรรศ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับวิศวกรหญิงไทยต่อไป


แท็ก engineer   วิศวกรรม  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ