บริการที่ปรึกษา เข้าใจอดีต ปกป้องปัจจุบัน มั่นใจถึงความพร้อมในอนาคต จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday June 25, 2024 15:01 —ThaiPR.net

บริการที่ปรึกษา เข้าใจอดีต ปกป้องปัจจุบัน มั่นใจถึงความพร้อมในอนาคต จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เมื่อพนักงานผู้ดูแลระบบเป็นระยะเวลานานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ลาออกหรือเกษียณอายุ ในหลายกรณีพบว่าไม่สามารถหาคนมาแทนที่ได้ เนื่องจากพวกเขาคือบุคลากรสำคัญด้านการซ่อมบำรุง ซึ่งมีความรู้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่นั้นๆอย่างละเอียดและเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้เป็นการยากหากจะหาผู้มีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกัน และทำงานทดแทนกันได้ทันที

นอกจากนี้ ด้วยภาวะความกดดันภายในองค์กรที่ต้องลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ (OpEx) การบำรุงรักษาบางอย่าง จึงได้แต่มอบหมายให้กับบริษัททั่วไปที่มีความรู้จำกัด ในด้านงานติดตั้งต่างๆ ไปจนถึงงานระบบไฟฟ้า

สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพนักงาน จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้แก่:

 • ดาวน์ไทม์ที่เพิ่มมากขึ้น
 • ปัญหาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น หรือ เกิดการวินิจฉัยผิดพลาด
 • ใช้เวลาในการแก้ปัญหามากขึ้น
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบที่จำกัด
 • ขาดการตรวจสอบย้อนหลัง
 • เพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • ประสิทธิภาพลดลง
 • ค่าบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็มีแนวโน้มล้าสมัยอย่างรวดเร็ว

การบริการให้คำปรึกษา สามารถให้มุมมองว่าตอนนี้อยู่ตรงจุดใด ต้องการไปจุดใด และจะไปในจุดนั้นได้อย่างไร โดยจัดลำดับความสำคัญด้วยการแสดงภาพให้เห็น ตามความท้าทาย และปัญหาได้อย่างชัดเจน

การบริการให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมของชไนเดอร์ อิเล็คทริค มีความครบวงจร ตั้งแต่การเริ่มต้นด้วยการประเมินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซึ่งการประเมินนี้คล้ายกับการที่แพทย์ตรวจวัดชีพจร เนื่องจากช่วยให้สามารถระบุอาการป่วย จุดวิกฤติ หรือข้อบกพร่อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของคุณ การประเมินนี้ทำให้เรามีความเข้าใจที่ถ่องแท้มากขึ้น เกี่ยวกับสภาพและประสิทธิภาพของการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ และแนะนำวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยปรับปรุงด้านความปลอดภัย รวมถึงประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ

ซึ่งอาจรวมถึง single-line diagrams แบบดิจิทัล และ electrical digital twin  ซึ่งเป็นแบบจำลองเสมือนของระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการจำลอง วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า โดย electrical digital twin นี้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าโดยรวม และช่วยให้สามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ โดยผลที่ได้คือการช่วยลดเวลาในการหยุดทำงาน ตลอดจนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดความเสี่ยงของไฟฟ้าขัดข้องได้

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การขาดการบำรุงรักษา นอกจากจะทำให้การผลิตในโรงงานเสียหาย หรือแม้กระทั่งการหยุดทำงานของระบบ ยังอาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เช่น ชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า อาจทำให้เสี่ยงต่อการลัดวงจร และไฟไหม้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องศึกษาระบบ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการออกแบบเพื่อป้องกันการลัดวงจรของสินทรัพย์นั้นมีมากเพียงพอ รวมถึงการผนวกการป้องกันที่เหมาะสม แม้กระทั่งการติดฉลากบนสินทรัพย์ และอุปกรณ์ป้องกันเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องเป็นข้อมูลล่าสุด ดังนั้นการบริการให้คำปรึกษาจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า โรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ได้รับการออกแบบอย่างดี และมีการดำเนินการด้านบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม ดังนั้นความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยลดอันตรายจากกระบวนการต่างๆ และการสูญเสียในส่วนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎระเบียบทางไฟฟ้าด้วย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วิธีการทำงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค อยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือ และการแบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อช่วยให้การปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพ ในการปลดล็อกการลดต้นทุนการดำเนินงาน และการยกระดับ เพื่อไปสู่เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  อาทิ จากประสบการณ์เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ช่วยให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 15 เปอร์เซ็นต์  จากการบริหารจัดการคุณภาพไฟฟ้าที่เหมาะสม สามารถร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับภายในองค์กร เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับทีมงานที่ไซต์งานเพื่อระบุ ทั้งการออกแบบ และนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งาน

การจัดการวงจรชีวิต: รากฐานในการรับมือกับความท้าทายในอนาคต

การบริหารจัดการสินทรัพย์เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ดังนั้นด้วยบริการดิจิทัลในการตรวจสอบสินทรัพย์ ทำให้สามารถช่วยตรวจสอบสินทรัพย์ของโรงงาน และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงการให้บริการในการตรวจสอบ เพื่อช่วยการบริหารจัดการกลุ่มสินทรัพย์ทางด้านไฟฟ้าทั้งหมด ตลอดจนบริการการจัดการเชิงพยากรณ์ เป็นการช่วยคาดการณ์ความเสี่ยง และรับประกันเครือข่ายพลังงานให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเชี่ยวชาญของเราคือการให้คำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาของชไนเดอร์ อิเล็คทริค สามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าสถานะอยู่ที่ไหน ต้องไปที่ไหน และจะไปที่นั่นได้อย่างไร

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการบริหารจัดการพลังงาน และโซลูชั่นดิจิทัลของระบบอัตโนมัติ ที่มุ่งไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และความยั่งยืน โดยมีการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้านพลังงาน ระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ล้ำสมัย ทุกองค์กรทั่วโลกสามารถไว้วางใจได้ในความผู้เชี่ยวชาญ และการเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ ในการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญอันมหาศาลนี้มาจัดการกับความท้าทายขององค์กรลูกค้าเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลทางดิจิทัล

ความท้าทายที่องค์กรกำลังเผชิญหน้างานคืออะไร? โซลูชั่นบริการให้คำปรึกษาช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย ตลอดจนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันมากที่สุด ด้วยการรายงานเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่ครบถ้วน ทำให้องค์กรสามารถเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นได้ด้วยสิ่งต่อไปนี้:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง
 • แนวทางปฏิบัติในการบำรุงรักษาที่มั่นคง
 • แผนการปรับให้เหมาะสมสำหรับการปรับปรุงให้ทันสมัย
 • การลงทุน OpEx และ CapEx ที่คาดการณ์ไว้
 • แผนการตรวจสอบดิจิทัลขั้นสูง
 • ความพร้อมและความยืดหยุ่นสำหรับอนาคต

โซลูชั่นมาพร้อมคำแนะนำที่นำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด โดยจัดทำผ่าน mySchneider ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน เพื่อการจัดลำดับความสำคัญ การติดตามผล มาพร้อมการใช้งานที่ง่าย

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน: https://www.se.com/myschneider?countrycode=th&lang=th_TH


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ