Data Center ยุคใหม่ กับการใช้พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday June 25, 2024 15:14 —ThaiPR.net

Data Center ยุคใหม่ กับการใช้พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน

จากการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลและการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้อุตสาหกรรม Data Center มีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ 31.2 ต่อปี การเติบโตนี้นำมาซึ่งความต้องการพลังงานในปริมาณมาก นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและระบบที่ช่วยลดการใช้พลังงาน ทำให้การใช้พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สำหรับประเทศไทย ธุรกิจ Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนบริการด้านไอที ทำให้ธุรกิจที่ใช้บริการ Data Center สามารถลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้

ทั้งนี้ การใช้พลังงานสะอาดใน Data Center ยังสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Trends) ในแง่ของการช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยเฉพาะหากมีการนำกฎระเบียบด้านภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เข้ามาใช้ จะช่วยสนับสนุนให้การนำพลังงานสะอาดมาใช้ใน Data Center เป็นการปรับตัวต่อแนวโน้มโลกที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ