นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ฉลอง 60 ปี เปิดตัว CU Nitade Extension เสริมศักยภาพคณาจารย์และนิสิต สู่อนาคตนิเทศนวัตกรรม

ข่าวกีฬา Monday July 8, 2024 08:53 —ThaiPR.net

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ฉลอง 60 ปี เปิดตัว CU Nitade Extension เสริมศักยภาพคณาจารย์และนิสิต สู่อนาคตนิเทศนวัตกรรม

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสการก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ของการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันสถาปนาคณะครบ 59 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมดร.เทียม โชควัฒนา โดยมีการเปิดตัวบริษัทซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทซียู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์และพันธมิตร เพื่อประกาศการก้าวเข้าสู่วาระ 60 ปีคณะนิเทศศาสตร์ โดยเริ่มจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ผนวกการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับ บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศไทยที่มีนิเวศสื่อครบถ้วนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตที่ศึกษาในภาควิชาต่าง ๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการสนับสนุนของบริษัทในการดำเนินงานของคณะนิเทศศาสตร์ให้สามารถนำงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนานิเทศนวัตกรรมในระดับประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างการเติบโตด้านวิจัยและนวัตกรรมให้รุดหน้าทัดเทียมนานาชาติ โดยร่วมมือกับคณาจารย์ของคณะเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ การสร้างภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อดิจิทัล สามารถสมัครเข้ามาศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพที่สอนโดยนักวิชาชีพด้านต่าง ๆ ที่มีความชำนาญ นำไปสู่การฝึกปฏิบัติจริงควบคู่การเรียนภาคทฤษฎีที่สำคัญอันเป็นพื้นฐานหลักของการศึกษา และมีหลักสูตรที่หลากหลายพร้อมการฝึกอบรมในหลายรูปแบบที่ผู้สนใจสามารถเลือกศึกษาได้ตามอัธยาศัย

นายตรีเทพ ไทยคุรุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซียู นิเทด เอ็กซ์เทนชั่น จำกัด เปิดเผยว่า "การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงความต้องการของอุตสาหกรรมกับความสามารถของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยบริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจายความร่วมมือไปยังคณาจารย์ในคณะ นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่สนใจพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เช่น การสร้างภาพยนตร์ ซึ่งในแต่ละปี ทางตณะมีเทศกาลหนังกลางจอและนิสิตสามารถแสดงผลงานของตนได้ บริษัทภาพยนตร์จะมาร่วมพูดคุยและเลือกผลงานที่สนใจเพื่อนำไปพัฒนา นับเป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ทั้งกับนิสิต คณาจารย์ คณะ และมหาวิทยาลัย"

นายตรีเทพ กล่าวเสริมว่า "การลงนามความร่วมมือกับ อสมท. ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่ส่งผลดีต่อคณาจารย์และนิสิต เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ มีทั้งวิทยุ และแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งทางคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สามารถส่งนิสิตไปฝึกงานได้ เพื่อให้นิสิตไต้เรียนรู้และปฏิบัติจริง"

ในช่วงท้ายของการแถลงข่าวได้มีการจัดเสวนาเพื่อต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ของคณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับผู้แทนจาก บมจ.อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำโดย รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดูแลด้านงานวิจัย วิรัชกิจ และพันธกิจเชื่อมโยงสังคม และ ผศ.ดร.ปอรรัชต์ ยอดเณร รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ดูแลด้านกิจการนิสิต เพื่อนำผลที่ได้จาการเสวนาไปขยายผลในด้านต่าง ๆ ประกอบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในช่วงวาระการก้าวสู่ 60ปีคณะนิเทศศาสตร์ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ปีนี้ จนถึงวันที่คณะนิเทศศาสตร์จะมีอายุครบ 60 ปีในเดือนกรกฎาคม ปี 2568


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ