ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่งหุ้นกู้ WEH ชูดอกเบี้ย 6.75% โชว์ผลงานสุดแกร่งรับวันจองซื้อ 11-12 และ 15 ก.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 11, 2024 13:56 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. อนุมัติไฟลิ่งหุ้นกู้ WEH ชูดอกเบี้ย 6.75% โชว์ผลงานสุดแกร่งรับวันจองซื้อ 11-12 และ 15 ก.ค. นี้

ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่ง บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี มูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค.นี้ เพื่อใช้ในการขยายกิจการและพัฒนาโครงการใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 ก.ค. 2567 ออกตราสารหุ้นกู้วันที่ 16 ก.ค. 2567

"WEH มีผลประกอบการโดดเด่น จากโรงไฟฟ้าทั้งหมด 8 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 717 เมกะวัตต์ โดยมีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2564-66 คาดว่าในปี 2567 นี้ จะรับรู้รายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทเช่นกัน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลม 6 แห่งของเรายังได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) จำนวน 3.5 บาทต่อกิโลวัตต์ จนถึงปี 2570 - 2572 ครอบคลุมอายุหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทมีลักษณะรายได้มั่นคง ไม่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ เพราะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้"

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะ 5 ปี ในการเพิ่มกำลังการผลิตรวมแตะ 1,500 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน 717 เมกะวัตต์ เพื่อเพิ่มระดับรายได้เป็น 15,000 ล้านบาทต่อปี จากปัจจุบันมากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยขณะนี้มีโรงไฟฟ้าพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวม 2 โครงการ กำลังการผลิตรวมประมาณ 120 เมกะวัตต์ ที่เตรียมเข้าลงนามในสัญญา PPA กับกฟผ. และมีอีก 2 โครงการใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้ว รวมทั้งอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนอีกกว่า 10 โครงการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อภาครัฐมีประกาศรับซื้อไฟฟ้าในทุกรอบ

สำหรับรายละเอียดหุ้นกู้ชุดนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 400 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อเตรียมขยายกิจการ ลงทุนในโครงการใหม่ที่มีศักยภาพสูง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับนายทะเบียนหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ