เรียนรู้การผลิตสื่อคณิตศาสตร์  นวัตกรรมล้ำหน้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551 13:56:36 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ : การจัดทำชุดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์” ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติการจัดทำชุดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ของเนื้อหาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 และการเขียน รายงานการสร้างและใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2158 ต่อ 1310 หรือที่ www.sciencetech.nrru.ac.th

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง