การแสดงละครจีน เรื่อง สามก๊ก ของกรมศิลปากร

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2551 10:01:22 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงละครจีน เรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอู ไปรับราชการกับ โจโฉ [ สัญญาสามข้อ - กวนอู ยอมสวามิภักดิ์อุปราช โจโฉ

] วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม และ วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงละครศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร ในหอสมุดแห่งชาติ ( ด้านข้างติดท่าวาสุกรี ) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร บัตรชั้นบนราคา ๑๐๐ บาท ชั้นล่าง ๘๐ บาท จำหน่ายบัตรก่อนวันแสดง ๑ สัปดาห์ สอบถามและสำรองที่นั่ง ที่ โรงละครแห่งชาติ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๔-๑๓๔๒ , ๐ ๒๒๒๒-๑๐๙๒ ที่หอวชิราวุธานุสรณ์ ( ในวันแสดง - ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง ) โทรศัพท์ ๐๒๒๘๑๕๒๑๒ ต่อ ๔๐๐ แผนที่หอสมุดแห่งชาติhttp://www.nlt.go.th/th_map.htm แผนผังหอสมุดแห่งชาติhttp://www.nlt.go.th/th_plan.htm รถประจำทางที่ผ่าน สาย ๓, ๙,๑๖,๓๐,๓๒,๓๓,๔๙,๖๔,๖๕ รถประจำทางปรับอากาศ สาย ปอ.๕,ปอ.๖,ปอ.๑๖,ปอ.๔๙ วันเสาร์ที่ ๑๒ และ วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ศูนย์ราชการกรมศิลปากร จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๑๙ หมู่ที่ ๑ ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท ( ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ) ต.สนามชัย อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๑๑๖ บัตรราคา ๘๐ บาท ๖๐ บาท ๔๐ บาท ( นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมเป็นหมู่คณะบัตรราคา ๓๐ บาท ) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ๔๔๔ ม.๑๐ ถ.มิตรภาพ ( ก.ม.๒๔๒ ) ต.โคกกรวด อ.เมือง ฯ จ.นครราชสีมา ๓๐๒๘๐ ( ก่อนถึงตัวเมือง ๑๕ ก.ม.) โทรฯ ๐-๔๔๒๙-๑๐๓๑ นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดงฝ่ายโจโฉ โจโฉ -ฤทธิเทพ ( เอ้ ) เถาว์หิรัญ ซุนฮก-เจตน์ ศรีอ่ำอ่วม กุยแก-ธนพัชร์ ( อ้อย ) ขาวรุ่งเรือง เทียหยก - สมรักษ์ ( อ๋อย ) นาคปลื้ม เตียวเลี้ยว-สมเจตน์ ภู่นา แฮหัวตุ้น-วัชรวัน ( หนู ) ธนะพัฒน์ ชิหลง-สมชาย ( นิ่ม ) อยู่เกิด เคาทู-ธรรมนูญ ( นก ) แรงไม่ลด คนธง-ธงชัย ( ไก่ ) สงบจิตร์ , เอกสิทธิ์ เนตรานนท์ , สุทธิ ( แบงค์ ) สุทธิรักษ์ ทหารตลก - ถนอม นวลอนันต์ ทหารโจโฉ ทัพที่ ๑ - หัสดินทร์ ( อ้น ) ปานประสิทธิ์ , พงษ์ศักดิ์ บุญล้น , ศิลปิน ( กั๊ก ) ทองอร่าม , เสกสม ( ตั้น ) พานทอง , พรเลิศ ( เอ๊กซ์ ) พิพัฒน์รุ่งเรือง ทัพที่ 2 ศตวรรษ ( อุ๋ย ) พลับประสิทธิ์ , กิตติ ( ป๊อบ ) จาตุประยูร , เอกภชิต ( ดิ๋ว ) วงศ์สิปปกร , ทรงพล ( กว้าง ) ตาดเงิน , ชัยยุทธ ( กอลฟ์ ) ชาวห้วยหมาก ทัพที่ ๓ - เลียว คงกำเหนิด , คมสัณฐ ( โต้ง ) หัวเมืองลาด , กฤษกร ( เปิ้ล ) สืบสายพรหม , ศุภชัย ( กุ้ง ) อินสว่าง ,จุลทรัพย์ ดวงพัตรา นางกำนัล นาฏยา ( แหวว ) รัตนศึกษา , สุชาดา ( อ้อน ) ศรีสุระ , อัญชลิกา ( แหม่ม ) หนอสิงหา , รจนา ( โป้ง ) ทับทิมศรี นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ผู้แสดงฝ่ายเล่าปี่ กวนอู ศิริพงษ์ ( แสง ) ทวีทรัพย์ พี่สะใภ้เล่าปี่ วลัยพร ( ฉุย ) กระทุ่มเขต , วนิตา ( นก ) กรินชัย คนธง ประวิทย์ เรืองมาก ทหารฝ่ายเล่าปี่ วัลลภ ( แนน ) พรพิสุทธิ์ , ประวิทย์ เรืองมาก , ไกรเศรษฐ์ สังขะเกตุ , ศราวุธ ( เก่ง ) อารมณ์ชื่น , สุรินทร์ เขียวอ่อน ชาวบ้าน ชาย-หญิง ประวิทย์ เรืองมาก , ครึ้มพงษ์ ( ตุ้ม ) สายทองคำ , วิริทธิพล ( ตู่ ) พงศ์สุภาชัยทัศ , พุทธิยา พลับกระสงค์ , วัลลภ ( แนน ) พรพิสุทธิ์ , น้ำทิพย์ ( อี๊ด ) ศิริมงคล , ศราวุธ ( เก่ง ) อารมณ์ชื่น , เยาวลักษณ์ ( เปิ้ล ) ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เวบบอร์ดกรมศิลปากร ห้องนาฏศิลป์-ดนตรี หน้า ๘ หัวข้อ สำนักการสังคีต_รายการแสดง ๒๕๕๑ http://www.finearts.go.th/th/board/show_message.php?ID_Topic=00000942&ID_Room=00000007&RecordCount=289&PageSetUp=7&Keyword= ดูแผนที่และรายละเอียดเพิ่มเติมของ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ที่เวบบอร์ดกรมศิลปากร ห้องนาฏศิลป์-ดนตรี หน้า ๑๖ หัวข้อโรงละครแห่งชาติ_สุพรรณบุรี ๒๕๕๑ http://www.finearts.go.th/th/board/show_message.php?ID_Topic=00000802&ID_Room=00000007&RecordCount=313&PageSetUp=16&Keyword =

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง