ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(10 กรกฎาคม 2551)

ข่าวปฏิทินข่าว Thursday July 10, 2008 08:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--อินโฟเควสท์
วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551
09.00 น. กรมประมง จัดเวทีเสวนาระดมสมอง เรื่อง "พลังงานทดแทน
: ทางเลือก/ทางรอดการประมงไทย" ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นท์
09.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิริ
นิล) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน
อาสาฬหบูชา ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1
ทำเนียบรัฐบาล
09.30 น. - 11.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ
"TCOBS's Research Symposium” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
09.30 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน ครั้งที่
3/2551 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
10.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี) เป็นประธาน
เปิดงาน "บวชใจ งดเหล้าเข้าพรรษา" ณ บริเวณภูเขาทอง
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ
10.00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชูศักดิ์ ศิริ
นิล) แถลงข่าวเรื่อง "การจัดงานวันอาสาฬบูชา" ณ
ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
10.00 น. พิธีลงนามความตกลงระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ ณ เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ แบงค์คอ
ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
15.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน
เปิดงานแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย
ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
16.30 น. สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง ร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
17.00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประมวล
จริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน ณ ห้องจามจุรีบอล
รูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ