นักเรียนเขตลาดกระบังกว่า 1,000 คน โชว์บรรเลงขลุ่ยไทยยิ่งใหญ่

ข่าวทั่วไป Monday August 4, 2008 09:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--กทม.
สภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบังจัดมหกรรมบรรเลงขลุ่ยไทย ส่งเสริมนักเรียนในสังกัดแสดงความสามารถ พร้อมซึมซับสุนทรียะแห่งดนตรี เพื่อประโยชน์แห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ร่วมสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมไทย และมีทักษะเพื่ออาชีพในอนาคต
นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดมหกรรมการบรรเลงขลุ่ยไทย ครั้งที่ 6 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีขลุ่ยไทย ซึ่งสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง และศูนย์วิชาการเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบังร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบังกทม. ได้แสดงทักษะและความสามารถด้านการบรรเลงเพลงขลุ่ยรวมกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมธรรมเขตลาดกระบัง และสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีขลุ่ยไทยแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน 20 แห่งในสังกัด รวมจำนวนกว่า 10,000 คน ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมดนตรีขลุ่ยไทยซึ่งอุปกรณ์ที่ราคาไม่แพง พร้อมทั้งจัดเวทีแสดงความสามารถแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ และภาคภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่จะฝึกให้เด็กนักเรียนมีทักษะด้านดนตรีคนละ 1 ชิ้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังเปิดทางให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ จากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมและนันทนาการต่างๆ จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจและสร้างสมาธิที่ดีให้แก่เด็กเพื่อนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดองค์ความรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ยังส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ด้านอื่นๆ อาทิ พลศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี คหกรรม และศิลปวัฒนธรรม ในศูนย์เยาวชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกว่า 30 แห่งทั่วกรุงเทพฯ อีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ