ภาพข่าว: ซีเกทสนับสนุนงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2551

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 16:03:31 น.
กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--Sir (Thailand)

นายรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานโคราช(ขวา) เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับนางรุ่งกานต์ ทองนาคโคกกรวด ปลัดอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ซ้าย) เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสูงเนิน ประจำปี 2551

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนของที่ระลึกต่าง ๆ ในการจัดงานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอสูงเนิน เป็นประจำทุกปี เป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
Wacharee Pichaisriswad
PR Consultant
Sir (Thailand) Co., Ltd.
Seagate PR Agency
Tel. 0-2720-3397
Mobile Phone No.: 087-801-4069
นางสาวขวัญจิต สุดสวัสดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2715-2919 อีเมล์: Kwanjit.Sudsawad@seagate.com
ข่าวที่เกี่ยวข้อง