วว. มอบใบรับรองระบบมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ประกอบการไทย 45 ราย ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคธุรกิจในเวทีแข่งขันระดับโลก

ข่าวทั่วไป Monday November 24, 2008 14:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 พ.ย.--วว. นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ประกอบการของไทย จำนวน 45 ราย จากการตรวจประเมินของ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ ห้อง แกรนด์รัชดาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค “...ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีต่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ซึ่งเป็นหน่วยรับรองของภาครัฐในวันนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าทุกภาคส่วนงานของไทย มองเห็นความสำคัญของการจัดทำระบบมาตรฐานสากล อันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนงานของไทยได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ช่วยพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านมาตรฐานสากลและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในการจัดทำระบบคุณภาพสากลของทุกหน่วยงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าว นายสุรพล วัฒนวงศ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ วว. กล่าวว่าสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. มอบใบรับรองระบบมาตรฐานสากลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน โดยแยกตามระบบมาตรฐานดังนี้คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จำนวน 20 หน่วยงาน ได้แก่ 1. บริษัทพันเสด็จ คอนกรีต จำกัด 2. บริษัทแม็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 3. บริษัทตะวันออกพัฒนา จำกัด 4. บริษัทมหาสมุทรค้าข้าว จำกัด 5. บริษัทเอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด 6. บริษัทพี.เค.โพรเกรสซีฟ เซอร์วิช จำกัด 7. บริษัทแม่กลองฟู้ดส์ จำกัด 8. บริษัทโตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 9. บริษัทโตโยต้าเชียงราย จำกัด 10. บริษัทเชียงราย ยูสคาร์ จำกัด 11.หจก. มิตซูเชียงราย 12. บริษัทนีโอ-เน็ต ซอฟท์ จำกัด 13. บริษัทอินโนเทคโนโลยี จำกัด 14. บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 15. บริษัทบางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด 16. สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 17. บริษัทโกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด 18. บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด 19. บริษัทพี.เจ. พลาส จำกัด และ 20. บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1. บริษัทยูนิตี้ ฟู้ด จำกัด 2. บริษัทซีเอฟพี จำกัด 3. บริษัทไทยโพลทรีย์กรุ๊ป จำกัด 4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 5. บริษัทบิทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัทดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 7. บริษัทชินวงศ์ฟู้ด จำกัด ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 1800 : 2007 จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทบิทไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1. บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สาขาพระราม 2) 2. บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (สาขารัชดา) 3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.ภาคกลาง) 4. บริษัทโคแมค (ประเทศไทย) จำกัด 5. บริษัทคิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด 6. บริษัทเอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด 7. บริษัทแม่กลองฟู้ดส์ จำกัด 8. บริษัทเคอรี่ แอนด์ สไปร์ จำกัด 9. บริษัทเฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด และ 10. บริษัทเอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.ภาคกลาง) 2. บริษัทโคแมค (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัทคิวพลัส คอนเซพท์ จำกัด 4. บริษัทเอ็มแอนด์อาร์ แลบเบอราทอรี่ จำกัด 5. บริษัทแม่กลองฟู้ดส์ จำกัด 6. บริษัทเคอรี่ แอนด์ สไปร์ จำกัด 7. บริษัทเอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด “สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ให้บริการการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคของไทย ให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งผลในการสนับสนุนการส่งออกของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต รวมการดำเนินงานของ สรร. จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้ว และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากลในทุกภาคส่วนงานของประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสุรพล วัฒนวงศ์ กล่าว สอบถามรายละเอียดการให้บริการของ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้ที่ โทร. 0 2579 1121-30 ต่อ 4201-4205 โทรสาร 0 2579 9541 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : tocb@tistr.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ