ปภ. แนะวิธีเช่ารถเที่ยวตรุษจีนอย่างปลอดภัย

ข่าวทั่วไป Thursday January 22, 2009 17:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--ปภ. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำผู้ที่เช่ารถเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรวางแผนการเดินในตอนกลางวัน ตรวจสอบพนักงานขับรถให้อยู่ในสภาพพร้อมขับรถ มีความชำนาญเส้นทาง และประสบการณ์ในการขับรถเป็นอย่างดี รวมถึงรถที่เช่าต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะในระหว่างการเดินทางควรดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและหมั่นสังเกตกิริยาอาการของพนักงานขับรถตลอดเวลา เพื่อป้องกันการหลับในที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง
นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง รองจากเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และ ลอยกระทง เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนถือเป็นวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งส่วนใหญ่มักนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดยการเช่ารถโดยสารสาธารณะ จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย หากเป็นรถเช่าที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเช่ารถโดยสารท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำวิธีเช่ารถโดยสารอย่างปลอดภัย โดยผู้ติดต่อเช่ารถควรปฏิบัติ ดังนี้ ก่อนออกเดินทาง ควรศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางในเส้นทางที่ปลอดภัย เผื่อเวลาในการเดินทางถึงจุดหมายให้เพียงพอ จะได้ไม่ต้องเร่งพนักงานให้ขับรถเร็วเพื่อทำเวลา รวมทั้งควรวางแผนออกเดินทางในช่วงเวลากลางวันจะปลอดภัยมากกว่าช่วงกลางคืน และช่วยป้องกันพนักงานขับรถมิให้มีอาการหลับในขณะขับรถ ตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ โดยก่อนออกเดินทางพนักงานขับรถต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการหลับในที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในช่วงก่อนและระหว่างการเดินทาง เนื่องจากจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุถึง ๔ เท่า รวมทั้งมีความคุ้นเคยกับสภาพเส้นทาง และมีทักษะ ความชำนาญในการขับรถเป็นอย่างดี เพราะบ่อยครั้งมักพบว่าอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากความไม่ชำนาญเส้นทาง และขาดประสบการณ์ในการขับรถทำให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ในกรณีที่เป็นการเดินทางระยะไกลมากกว่า ๔๐๐ กิโลเมตร ควรกำชับให้เจ้าของรถจัดพนักงานขับรถอย่างน้อย ๒ คน เพื่อคอยผลัดเปลี่ยนในขณะเดินทาง ในส่วนของรถเช่าควรให้เจ้าของรถนำรถไปตรวจสอบสภาพรถเช่าให้พร้อมใช้งาน ทั้งระบบเบรก คลัทซ์ ยางรถยนต์ ระบบบังคับเลี้ยว เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการขับรถในเส้นทางลาดชัน และระยะทางไกล ในระหว่างการเดินทาง ควรควบคุมให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขับรถเร็ว ไม่ตัดหน้ากระชั้นชิด หรือแซงอย่างกะทันหัน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงหมั่นสังเกตกิริยาอาการของพนักงานขับรถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมขับขี่ตลอดเวลา หากพบว่าพนักงานขับรถมีอาการเหยียบเบรกบ่อยๆ นั่งนิ่งนานๆ หรือมีอาการหาวบ่อย ควรสั่งให้หยุดจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อพักผ่อนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นขับแทน เนื่องจากการหลับในเพียงแค่เวลา ๓ — ๔ วินาที ในขณะที่รถวิ่งด้วยอัตราความเร็ว ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะทำให้รถเคลื่อนที่โดยปราศจากการควบคุมมากกว่า ๑๐๐ เมตร และหากเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงดังกล่าว จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ใดๆได้เลย สุดท้ายนี้ หากประชาชนประสบอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถติดต่อแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนสาธารณภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ