กระแสข้าวกล้องงอกมาแรงทั้งในและต่างประเทศ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ร่วมมือเอกชน ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ จำหน่ายเชิงพาณิชย์

ข่าวทั่วไป Friday January 23, 2009 14:27 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--อินโนฟู้ด กระแสรักสุขภาพแรงตั้งแต่ต้นปี ผู้บริโภคแห่ซื้อข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ ชี้ผู้บริโภคยุคใหม่ยอมจ่ายสูงแลกสุขภาพดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์ ล่าสุดสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) ผลิตข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ (Nutra GABA Rice) ออกจำหน่ายเป็นเจ้าแรก พร้อมเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ว่า ทางกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดงานวิจัยให้พัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มของสินค้าเกษตรอย่างข้าวและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของประเทศ ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น และเกิดการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของไทยเกิดการยอมรับในระดับสากลมากขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเสริมสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของหลายฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการเอกชนประกอบด้วย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริษัท อินโนฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนของภาพเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ ด้าน ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวถึงสนับสนุนโครงการข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ ว่า เป็นโครงการความร่วมมือซึ่งได้รับการสนับสนุนและพัฒนามากว่า 3 ปี (2549-2551) โดยข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมอันดับหนึ่งประจำปี 2550 จากการเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรอย่างข้าว ทั้งยังเป็นโครงการที่พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากการตอบของผู้บริโภคจนเกิดเป็นกระแสการบริโภคข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพขึ้นในขณะนี้ ส่วนการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปนั้น คงเน้นเรื่องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น สำหรับแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ นั้น นายสมเกียรติ มรรคยาธร ประธานกรรมการบริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กล่าวว่าบริษัทฯ มีเป้าหมายในการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นที่ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก เนื่องจากการบริโภคอาหารสุขภาพกำลังเป็นกระแสที่มาแรงอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินซื้ออาหารสุขภาพที่มาจากธรรมชาติเพื่อแลกกับคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และความปลอดภัยในการบริโภค มากกว่าการจ่ายเงินเพื่อบริโภคอาหารเสริม อาหารสังเคราะห์ ยา หรือการต้องเข้ารับการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วย สำหรับประเทศที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ นั้น ขณะนี้มีอยู่หลายประเทศด้วยกัน อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง และกลุ่มประเทศแถบยุโรป ซึ่งการบริโภคข้าวกล้องงอกเสริมสุขภาพ หรือข้าวกาบาไรซ์ นั้น ในหลายประเทศเป็นที่ยอมรับอย่างมากและมีการบริโภคกันมานานกว่า 10 ปีแล้ว พร้อมทั้งยังมีงานวิจัยรับรองคุณสมบัติของสารกาบา ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายด้าน ส่วนตลาดในประเทศไทยนั้น ถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นคงต้องมีการเผยแพร่และให้ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของสารกาบาในข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของปริมาณสารกาบาที่อยู่ในเมล็ดข้าวที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ เพราะต้องมีปริมาณสารกาบาสูงกว่าข้าวกล้องปกติอย่างน้อย 10-15 เท่า ร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ สำหรับปริมาณสารกาบาใน ข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ นั้น ได้รับการรับรองและตรวจสอบปริมาณสารกาบาอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประโยชน์ของสารกาบาในข้าวกล้องงอกหอมมะลิเสริมสุขภาพ มาบุญครอง พลัส นูทรา กาบาไรซ์ นั้น เป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยลดความตึงเครียด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับได้ดี ช่วยรักษาสมดุลและชะลอความเสื่อมของสมอง ทั้งยังช่วยกระตุ้นต่อมที่ผลิต Growth Hormone (HGH) ที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อกระชับ ป้องกันการเกิดริ้วรอย โดยในทางการแพทย์มีการนำสารกาบาไปใช้เป็นยาและรักษาโรคระบบประสาทหลายโรค อาทิ โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ ลมชัก นอกจากนี้หากได้รับสารกาบาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอจะช่วยให้ระดับความดัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และน้ำตาลในเลือดลดลง ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น ช่วยให้การทำงานของร่างกายในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นไปได้ปกติ ทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักและมีรายงานการวิจัยพบว่าสารกาบา สามารถป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน และลดการเกิดเซลล์มะเร็งได้ สอบรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อินโนฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด คุณกัมปนาท ถวัลย์กิจดำรงค์ โทร. 081-991-3223

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ