ภาพข่าวปัจฉิมเทศ ป.บัณฑิต มรนม. "หนุนแม่พิมพ์ของชาติ"

ข่าวทั่วไป Monday March 23, 2009 14:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ การสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ โดย ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษากว่า 300 คน
สำหรับการเปิดสอนใน สาขาดังกล่าวสืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดวิชาชีพครูผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพควบคุม โดยผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมเหล่านี้ ได้จัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานและ ระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน จะต้อง ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา จึงจะมีสิทธิประกอบ วิชาชีพได้ และสำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนี้จะเป็นหลัก ประกันความมีมาตรฐานและคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสาขาอาชีพครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกกฎหมายและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-254000


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ