ผลการขายหุ้นกู้ทรูประสบความสำเร็จเกินคาด.

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 17:40:32 น.
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--พีอาร์ โฟกัส

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งผลการขายหุ้นกู้มีประกันในเบื้องต้น ได้รับความสนใจจากประชาชนเกินความคาดหมาย สะท้อนความมั่นใจในการดำเนินงานของกลุ่มทรูในระยะยาว กำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 7 กรกฎาคม นี้ .

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ตามที่ทรูได้ออกหุ้นกู้อายุประมาณ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.5.% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มีประชาชนให้ความสนใจลงทุนเป็นมูลค่าสูงถึง 6,183 ล้านบาท การขายครั้งนี้ถือว่าเกินความคาดหมายของบริษัทซึ่งประมาณไว้ 5,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 7,750 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการขายภายใต้สถานการณ์การเมืองที่อ่อนไหว รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว บริษัทฯ ขอขอบคุณในความไว้วางใจของผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ให้ความมั่นใจต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ตัดสินใจเลือกหุ้นกู้ทรูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนขณะนี้

หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งเปิดจองซื้อช่วงวันที่ 26 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2552 เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ชำระคืนหนี้ปัจจุบันของบริษัท โดยไม่เพิ่มมูลหนี้ใหม่แต่อย่างใด (Refinance) ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน เตรียมพร้อมรองรับธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มทรู โดยบริษัทกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 7 กรกฎาคม นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนที่:
สายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู
พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม โทร. +66 (0) 2699 2772 อีเมลล์ pimolpan_sir@truecorp.co.th
ศิษฎิ รูเบ็น โทร. +66 (0) 2699 2782 อีเมลล์ sisadhi_reu@truecorp.co.th
อัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์ โทร. +66 (0) 2699 2727 อีเมลล์ anchalika_kau@truecorp. co.th
บริษัท พีอาร์ โฟกัส จำกัด www.prfocus.co.th
ประภาส จรสรัมย์ โทร. +66 (0) 8 1827 7354 อีเมลล์ prfocus@truemail.co.th
ศรัญญา ไชยชมพล โทร. +66 (0) 2654 7551-2
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง