กรมสารวัตรทหารเรือ รับสมัครทหารหญิงเพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 11 เมษายน 2549 09:56:00 น.
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

กรมสารวัตรทหารเรือ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครข้าราชการทหารหญิง ในตำแหน่งผู้บังคับหมวด หมวดสารวัตรทหารหญิง กองร้อยกองบังคับการ กรมสารวัตรทหารเรือ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ บุคคลสำคัญ กวดขันระเบียบวินัยข้าราชการทหารและทหารกองประจำการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่สารวัตรทหาร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นข้าราชการทหารหญิงของหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือทุกพรรคเหล่า ชั้นยศ เรือตรี - เรือเอก
- มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
- มีรูปร่างสมส่วน น้ำหนักไม่เกิน ๔๕ กิโลกรัม ส่วนสูงตั้งแต่ ๑๕๕ เซนติเมตรขึ้นไป

สนใจยื่นใบสมัคร เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตามลำดับชั้น ส่งถึง กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายทหารกำลังพล กรมสารวัตรทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๒๗๕

(ที่มา : ประกาศ กรม สห.ทร.เรื่อง รับสมัครทหารหญิงเพื่อบรรจุเป็นสารวัตรทหารหญิง เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๔๙)
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง