ดร.ก่องกานดา ชยามฤต: ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คนใหม่

ข่าวทั่วไป Tuesday May 19, 2009 16:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 พ.ค.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อยู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความเชี่ยวชาญ ด้านพฤกษศาสตร์ป่าไม้ นิเวศวิทยา ด้านนโยบายและแผน การศึกษา ปริญญาตรี (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Certificate (Plant Taxonomy) มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก Diploma (Herbarium techniques) หอพรรณไม้คิว กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ปริญญาเอก (Plant Systematics) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2522-2527 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 ฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำรุง กรมป่าไม้ ปฏิบัติงานด้านอนุกรมวิธานพืช พ.ศ. 2527-2548 ภัณฑารักษ์หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2548-2550 ผู้อำนวยการสำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2551- 30 เม.ย. 2552 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปัจจุบัน ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ - ผู้บริหารงานวิจัยโครงการพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย (Flora of Thailand) และเป็นบรรณาธิการฝ่ายผลิต (Production editor) ของโครงการ - เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ - เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ด้านพฤกษศาสตร์ ให้แก่หน่วยงานและโครงการ - ตีพิมพ์เอกสารวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น คู่มือจำแนกพรรณไม้ ลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้ , Euphorbiaceae,Plants in Khao Yai National Park สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-841234 งานประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ