“การแสดงโขน ชุด พรหมาศ” การแสดงครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552 15:41:03 น.
กรุงเทพฯ--22 มิ.ย.--Polyplus PR

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทอดพระเนตร “การแสดงโขน ชุด พรหมาศ” ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จัดขึ้นตามพระราชเสาวณีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้พัสตราภรณ์ และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากความซบเซาของนาฏกรรมตามแบบประเพณี และความเสื่อมถอยของการจัดสร้างเครื่องแต่งกายรวมทั้งศิลปะการแต่งหน้าสำหรับการแสดงนาฏกรรมแบบประเพณี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละครขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2550 เพื่อใช้สำหรับการแสดงพระราชทาน และเป็นการสืบสานฝีมือเชิงช่าง ทั้งช่างทำหัวโขน ช่างปักสะดึงกรึงไหม และช่างเงินช่างทอง รวมทั้งศิลปะการแต่งหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อาทิ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้ออกแบบควบคุมการสร้างพัสตราภรณ์ และถนิมพิมพาภรณ์ (เครื่องประดับ) ส่วนการจัดสร้างหัวโขน และศิราภรณ์ ควบคุมโดย อาจารย์สุรัตน์ จงดา, นายขรรค์ชัย หอมจันทร์ และ นายอภิชาติ เกิดเฉ็งเม็ง รวมทั้งการออกแบบและควบคุมการจัดสร้างสิ่งของประกอบการแสดง โดย อาจารย์สุดสาคร ชายเสม

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงของไทย และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณีโบราณ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบมราชินีนาถ และคณะกรรมการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขน-ละคร จึงเห็นสมควรจัดการแสดงอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกบทโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนพรหมาศ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มาจัดแสดงโดยวงปี่พาทย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และวงโยธวาทิต ของกองดุริยางค์กองทัพบก โดยใช้ชื่อว่า “การแสดงโขน ชุด พรหมาศ” ซึ่งควบคุมการแสดงโดย อาจารย์ประเมษฐ์ บุณยะชัย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนำแสดงโดยศิลปินชั้นนำจากกองการสังคีต กรมศิลปากร, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, และวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรุงเทพฯ โดยในการแสดงรอบปฐมทัศน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทอดพระเนตรการแสดง

โดยการแสดงครั้งนี้ นอกจากจะใช้พัสตราภรณ์ และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นใหม่อย่างเสร็จสมบูรณ์โดยช่างผู้ชำนาญแล้ว ยังมีการปรับปรุงให้มีความถูกต้องงดงามยิ่งขึ้นกว่า การแสดงครั้งที่แล้ว โดยเลือกการแสดงตามแบบฉบับโขนหลวงราชสำนัก ที่สืบทอดผ่านครูอาจารย์จากกรมมหรสพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน แต่ถึงแม้โขนจะเป็นมหรสพที่มีจารีตเป็นข้อกำหนด จำเป็นต้องแสดงตามรูปแบบดั้งเดิม แต่การแสดงครั้งนี้ก็ได้มีการผสมผสานด้วยเทคนิคสมัยใหม่ อาทิ การใช้ตัวโขนขึ้นรอก ล่องลอยในอากาศ การใช้ฉาก แสง สี เสียง เพื่อความสมจริง ให้ยิ่งใหญ่ตระการตา และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่ทำลายรูปแบบการแสดงตามแบบแผนประเพณี จึงไม่น่าแปลกใจที่ “การแสดงโขน ชุด พรหมาศ” ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี จนต้องเพิ่มรอบแสดง สมกับเป็นการแสดงโขนครั้งยิ่งใหญ่ ที่งดงาม และสมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์

สำหรับผู้ที่พลาดชมการแสดงโขน ชุด พรหมาศ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และคณะกรรมการจัดแสดง ได้จัดทำหนังสือชุดวิวัฒนาการการแต่งหน้า และเครื่องแต่งกายโขน-ละคร ซึ่งประกอบด้วย จดหมายเหตุการแสดง, วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายโขน-ละคร และการแต่งหน้า รวมทั้งซีดี และดีวีดี บันทึกการแสดง จำหน่ายให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถซื้อได้ที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-572-4444 # 345 Polyplus PR
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง