โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนไทยไท จัดงานเสวนาเวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓ “ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน”

ข่าวทั่วไป Tuesday June 30, 2009 10:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--ส่วนสื่อสารองค์กร โรงเรียนเพลินพัฒนา เชิญร่วมงานเสวนาเวทีเพลินพัฒนาวิชาการ ครั้งที่ ๓“ชาติจะเป็นอย่างไร...ถ้าการศึกษาไทยไม่เปลี่ยน” วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ — ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง Meeting Room ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ภายในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน) จัดโดย โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนไทยไท

กำหนดการ

๑๓.๐๐ — ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

๑๓.๓๐ — ๑๓.๓๕ น. (๕ นาที) ผู้ดำเนินรายการ : คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
เกริ่นนำถึงที่มา/รูปแบบ/วิทยากร /เชิญองค์ปาฐกขึ้นเวที

๑๓.๓๕ — ๑๔.๐๕ น. (๓๐ นาที) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ แสดงปาฐกถา

๑๔.๐๕ — ๑๔.๔๕ น. (๔๐ นาที) เวทีกลุ่มบุคคล แสดงความคิดเห็นและประสบการณ์
-กลุ่มผู้ปกครอง
-กลุ่มนักเรียนที่ผ่านการเรียนแนวใหม่
-กลุ่มนักธุรกิจสร้างสรรค์
-กลุ่มผู้สันทัดกรณีต่างๆ

๑๔.๔๕ — ๑๕.๔๕ น. (๑ ชม.) เวทีวิทยากร
-รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม ผู้แทนเครือข่ายโรงเรียนไทยไท
-คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการบริหาร บริษัทรักลูกกรุ๊ป จำกัด

๑๕.๔๕ — ๑๖.๔๕ น. (๑ ชม.) เปิดอภิปราย —แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๖.๔๕ — ๑๗.๐๐ น. (๑๕ นาที) สรุปประเด็นว่าใคร ต้องทำอะไร อย่างไร เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ (ฟรี) ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร โรงเรียนเพลินพัฒนา
โทร.๐-๒๘๘๕-๒๖๗๐-๕ ต่อ ๓๑๐๓ รับจำนวนจำกัดเพียง ๒๐๐ ที่นั่งเท่านั้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ