เผยความคืบหน้าการออกพันธบัตรและสลากการกุศลกทม.

ข่าวทั่วไป Tuesday August 11, 2009 17:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. การออกพันธบัตร กทม. ต้องจ้างที่ปรึกษาการเงิน กฎหมาย และนายทะเบียนผู้ถือพันธบัตร พร้อมจ้างบุคลากรทางบัญชี 80 คน เร่งปิดงบการเงินให้แล้วเสร็จตามกำหนด ส่วนสลากการกุศลอาจใช้มูลนิธิวชิระพยาบาลเพื่อออกสลากการกุศล ในการสร้าง รพ.บางขุนเทียน ทั้งนี้ต้องกำหนดรายละเอียดการสร้างให้เสร็จก่อน ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหารเกี่ยวกับความคืบหน้าการออกพันธบัตรและสลากการกุศล ว่า กรุงเทพมหานครได้หารือกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย เพื่อหาแนวทาง การให้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อการออกพันธบัตร โดยได้รับข้อเสนอแนะว่า การออกพันธบัตรควรจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และจ้างนายทะเบียนผู้ถือพันธบัตร ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายจะช่วยจัดทำงบการเงินและการจัดอันดับเครดิต จัดทำแผนการเงิน เสนอช่วงเวลาการออกพันธบัตรและดอกเบี้ยพันธบัตร จัดเตรียมเอกสารและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายพันธบัตร ส่วนการดูแลผู้ถือพันธบัตรหลังจากจำหน่ายพันธบัตรแล้วเป็นหน้าที่ของนายทะเบียน ซึ่งการออกพันธบัตรทั่วไปจะใช้เวลาดำเนินการ 6-12 เดือน แต่กทม. จะนานกว่านั้นเพราะต้องออกข้อบัญญัติ กทม.โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติกรอบเงินกู้ การชำระเงินกู้และความสามารถในการชำระเงินกู้ นอกจากนี้กทม. ต้องคัดเลือกและจัดทำรายละเอียดโครงการที่จะใช้เงินจากการออกพันธบัตร จัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน จัดอันดับเครดิตของกทม. ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง ออกข้อบัญญัติการออกพันธบัตรกทม. โดยจะดำเนินการร่างข้อบัญญัติล่วงหน้าไปก่อนในระหว่างการปิดงบการเงินเพื่อความรวดเร็ว ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากทม. โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าความคืบหน้าการดำเนินการปิดงบการเงิน ขณะนี้กำลังดำเนินการจ้างบุคลากรทางบัญชี ได้ยกร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สังกัดสำนักการคลัง เพื่อนำเสนอผู้ว่าฯกทม. ลงนาม ทั้งนี้เนื้องานที่ทำได้ในภาพรวมนับจากวันที่ 30 มิ.ย. — 6 ส.ค. 52 ในระหว่างนี้มีการเร่งรัดตรวจสอบงบการเงินของหน่วยงานตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. สามารถทำได้จำนวน 32 หน่วยงาน หากมีการจ้างบุคลากรทางบัญชีช่วยดำเนินการแล้วคาดว่างบปี 2549 จะสำเร็จเดือน ก.ย. 52 งบปี 2550 จะสำเร็จ เดือน พ.ย. 52 งบปี 2551 จะสำเร็จ เดือน ม.ค. 53 งบปี 2552 จะสำเร็จเดือน ก.พ. 53 หากการดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดที่วางไว้จะทำให้การออกพันธบัตรเป็นไปตามแผน สำหรับการออกสลากการกุศลมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกสลากการกุศล เมื่อ 14 ก.ค. 52 และประชุมแล้วเมือง 19 มิ.ย.52 หารือเรื่องการใช้ชื่อมูลนิธิเพื่อออกสลากการกุศล พร้อมมอบภารกิจให้สำนักการแพทย์เร่งจัดทำรายละเอียดการสร้าง รพ.บางขุนเทียน โดยอาจใช้ชื่อมูลนิธิวชิระพยาบาล ซึ่งต้องเพิ่มรายละเอียดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องกำหนดรายละเอียดการสร้าง รพ.บางขุนเทียนให้เสร็จก่อน และจะเชิญคณะทำงานประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 ส.ค. 52 โดยเชิญตัวแทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าร่วมด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ