มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี ลงนามMOU ความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านICT บริษัท HBIแมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวทั่วไป Monday August 17, 2009 13:43 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยคณะสารสนเทศศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานในบริษัท รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม — กันยายน ปี 2552 นี้ โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และบริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตและส่งออกชุดชั้นในอันดับ 1 ของโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานบริษัท เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในโลกปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ค่อการปฏิบัติงาน จึงมีการตกลงบันทึกความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีกับ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร. ธ ธง พวงสุวรรณ รองคณบดีคณะสารสนเทศศาสตร์ และ นายอนุชา สุนทรจามร ผู้จัดการโรงงาน ตัวแทนทั้ง 2 แห่ง ลงนามร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้แก่ บริษัท เอชบีไอ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้นมีการเริ่มต้นการให้ความรู้แก่พนักงานในลำดับต่อไป สำหรับโครงการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งาน Microsoft Access 2003 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 17,24,31 สิงหาคม และ7 กันยายน 2552 นี้ ซึ่งได้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากร ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กับหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานใดสนใจอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะสารสนเทศศาสตร์ 0-3874-3690-9 ต่อ 3278 หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด 0-3874-3690-9 ต่อ 2114-5 หรือดูรายละเอียดการอบรมต่างๆ ได้ที่ www.east.spu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี อาจารย์วรพรรณ วงศ์พิศาล หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์และการตลาด Tel.0-3874-3690-9 ต่อ 2114 Fax.0-3874-3700 อีเมล์ vpongsawasdi@gmail.com, vorapun.wo@east.spu.ac.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ