ภาพข่าวPCC สัมมนา"นวัตกรรมคอนกรีต"

ข่าวทั่วไป 3 กันยายน พ.ศ. 2552 10:02 น. —ThaiPR.net

PCC สัมมนานวัตกรรมคอนกรีต ฝ่ายวิศวกรรมและทีมงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด(PCC) ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาเรื่อง “นวัตกรรมคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป” แก่นศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและก่อสร้าง รวมทั้งบุคลากรทางด้านงานก่อสร้างและโยธา และทางทีมงานยังได้สาธิตการก่อฉาบ คอนกรีตมวลเบาPCC เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ