มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน “วันหัวใจโลก ประจำปี 2552”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 23 กันยายน 2552 15:05:03 น.
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--UD Communication

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โครงการศูนย์โรคหัวใจ สิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดงาน “วันหัวใจโลก ประจำปี 2552” ให้ความรู้ด้านโรคหัวใจพร้อมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคหัวใจ ซึ่งภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายอาทิ การตรวจสุขภาพ การตรวจวัดความดัน การตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง การตรวจวัดความเสี่ยงโรคหัวใจ การตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือด การตรวจสุขภาพและความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจในเด็ก การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตลอดจนการให้คำแนะนำและสาธิตเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ สาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีนิทรรศการความรู้และวิดีทัศน์เกี่ยวกับโรคหัวใจ การแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัด และกิจกรรมสันทนาการมากมายพร้อมรับของที่ระลึก

โดยงาน “วันหัวใจโลก ประจำปี 2552” จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2552 เวลา 08.00 — 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ รพ.พระมงกุฎเกล้า 02 354 7600

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
UD Communication โทร 02 375 4111 ติดต่อ คุณพรสม / คุณพรรณทิมา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง