สำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิ์ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ต้นปี ๒๕๔๙

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 มกราคม 2549 10:01:55 น.
กรุงเทพฯ--9 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ สปส.ได้ออกบัตรรับรองสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อใช้สิทธิรับบริการด้านการแพทย์ และรักษาพยาบาล ซึ่งตามบัตรรับรองสิทธิ ฯ ที่ผู้ประกันตนทุกคนถืออยู่ในปัจจุบันนี้ เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ และใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ นั้น ทาง สปส.ได้จัดให้มีการเปลี่ยนโรงพยาบาลเป็นประจำทุกปี หากผู้ประกันตนไม่สะดวกที่จะไปรับบริการตามโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้เมื่อต้นปี ไม่พอใจการบริการของทางโรงพยาบาล หรือบางโรงพยาบาลขอถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม

สำหรับปี ๒๕๔๙ นั้นมีโรงพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม ประกอบด้วย โรงพยาบาลพร้อมมิตร โรงพยาบาลสิริเวช โรงพยาบาลเมืองเลยราม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี โรงพยาบาลรัตนเวช ๒ โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ โรงพยาบาลราชดำเนิน ตรัง และโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ซึ่งในเบื้องต้น สปส.จะจัดโรงพยาบาลรัฐบาลในเขตใกล้เคียงให้แทนก่อนโดยระบุวันออกบัตรวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๙ หากผู้ประกันตนไม่สะดวกในการเข้ารับบริการสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙

ทั้งนี้ สปส.ได้ส่งหนังสือถึงนายจ้างเพื่อจัดส่งรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมปี ๒๕๔๙ และคำชี้แจงการเปลี่ยนโรงพยาบาลให้แก่นายจ้างเพื่อแจ้งให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการได้ทราบ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลโดยยื่นแบบ สปส. 9 - 02 ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง

(ที่มา : นสพ.พิมพ์ไทย ประจำวันที่ ๖ ม.ค.๔๙)--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง