ดันปฏิญญา Cool ASEAN สู่การพัฒนาอาเซียนอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Monday November 2, 2009 15:38 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. กทม. สร้างศักยภาพเป็นเจ้าภาพจัด ประชุม Cool ASEAN, Green Capitals Initiative ว่าด้วยการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อนตามข้อเสนอเลขาธิการอาเซียนเพื่อพัฒนาภูมิภาคให้ยั่งยืน โดยหารือ Global Warming Alleviation เน้นสร้างความร่วมมือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของอาเซียน พร้อมดัน Cool ASEAN ประกาศเป็นปฏิญญาสู่การพัฒนาลดผลกระทบภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ประชุม Cool ASEAN, Green Capitals Initiative ว่าด้วยการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อน นายพรเทพ เตชะไพบูล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการร่วมประชุม Cool ASEAN, Green Capitals Initiative ว่าด้วยการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อนที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุม ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 52 ซึ่งเป็นการประชุมในระดับอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Senior Officials Meeting เพื่อหารือทำความตกลงร่างกรอบการดำเนินงาน และลงนามรับร่างกรอบดังกล่าวนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งประเทศสมาชิกที่เชิญเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มี 10 ประเทศ ประชุมตามข้อเสนอเลขาธิการอาเซียนเพื่อพัฒนาภูมิภาคให้ยั่งยืน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เมื่อคราวประชุม ASEAN+6 City Forum on Climate Change Bangkok 2008 ในปีที่ผ่านมา โดยเชิญผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประกอบด้วย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน กัมพูชา ลาว และพม่า ร่วมประชุมภายใต้แนวคิดการพัฒนาภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับเมือง ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม หารือ Global Warming Alleviation เน้นสร้างความร่วมมือส่งเสริมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของอาเซียน สำหรับหัวข้อการจัดประชุมโดยทั่วไปคือ Global Warming Alleviation ซึ่งจะเน้นการสร้างความร่วมมือด้านมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเมืองในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. พลังงานหมุนเวียน 3. การจราจรขนส่ง 4. การจัดการขยะและน้ำเสีย และ 5. พื้นที่สีเขียวของเมือง ดัน Cool ASEAN ประกาศเป็นปฏิญญาสู่การพัฒนาลดผลกระทบภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง รองผู้ว่าฯ พรเทพ กล่าวว่า การประชุม Cool ASEAN, Green Capitals initiative จะมีการประกาศปฏิญญาความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ควบคู่กับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังและยั่งยืนของประเทศกลุ่มอาเซียนในการตั้งใจจริงแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพและสภาวะโลกร้อนร่วมกัน อันจะเป็นแนวทางนำไปสู่เมืองหลวงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่กลุ่มประเทศ ASEAN เป็นกังวลเรื่องความยากลำบากในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการกับปัญหาภาวะโลกร้อน คือ การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม และการใช้ข้อบังคับ ดังนั้นการร่วมมือกันคิดกรอบดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจะพยายามผลักดันให้เกิดเป็นปฏิญญาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นกลไกที่สำคัญในการจัดการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนระหว่างกันของสมาชิกประเทศ ASEAN ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ