แนะเส้นทางก่อสร้างทางลอด ถ.จรัญสนิทวงศ์ - ถ.บรมราชชนนี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 16:47:13 น.
กรุงเทพฯ--1 ก.พ.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

รองผู้ว่าฯ พรเทพ ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างทางลอด ถ.จรัญสนิทวงศ์ กับ ถ.บรมราชชนนี พร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ แนะผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทาง คาดแล้วเสร็จ 7 มีนาคม 2555 ใช้เวลาก่อสร้าง 820 วัน โดยจะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัด ลดจุดตัดทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพบนถนนจรัญสนิทวงศ์ เตรียมรองรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี โดยมีนายจุมพล สำเภาพล ผู้อำนวยการสำนักการโยธา คณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางพลัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ บริเวณแยกบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย

สร้างทางลอดแก้จราจรติดขัดลดจุดตัดทางแยก

สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนบรมราชชนนี เป็นส่วนหนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาจราจรของกรุงเทพมหานคร บริเวณแยกบรมราชชนนี ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดบน ถ.จรัญสนิทวงศ์ ทั้งสาย โดยจะช่วยลดจุดตัดทางแยก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบน ถ.จรัญสนิทวงศ์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ใช้เส้นทางตั้งแต่รัชดาภิเษก สะพานพระราม 7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ สะพานกรุงเทพ ถนนรัชดา — ท่าพระ ถ.พระรามที่ 3 ซึ่งเป็นโครงข่ายถนนวงแหวนรัชดาภิเษกของกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการรองรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โครงการก่อสร้างทางลอด ถ.จรัญสนิทวงศ์ กับ ถ.บรมราชชนนี อยู่ในพื้นที่เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย ในแนว ถ.จรัญสนิทวงศ์ ขนาด 3 ช่องจราจร ความกว้าง 12 เมตร ความสูงช่องลอด 5 เมตร ความยาวทั้งโครงการ 1,210 เมตร ระยะเวลาการก่อสร้าง 820 วัน เริ่มดำเนินการวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ซึ่งจะแล้วเสร็จวันที่ 7 มีนาคม 2555 ประกอบด้วยงานระบบสำหรับทางลอด งานระบบระบายน้ำ งานระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร งานปรับปรุงถนนและทางแยกเดิม ส่วนงานก่อสร้างสาธารณูปโภคร่วม ประกอบด้วย การก่อสร้างวางท่อน้ำดิบและท่อประธานของการประปานครหลวง การก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง และการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโครงการรวมทั้งทางเท้า บ่อพักระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางอย่างสูงสุดต่อไป

จัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางลอด

การก่อสร้างโครงการทางลอด ถ.จรัญสนิทวงศ์ กับ ถ.บรมราชชนนี มีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ จึงต้องมีการเพิ่มผิวจราจรชั่วคราว โดยจะทำการปรับปรุงเกาะกลางถนนให้เป็นผิวจราจร จากนั้นจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ปิดช่องจราจรทางด้านทิศตะวันตกของถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่องานก่อสร้างสาธารณูปโภคและผนังพืด โดยจะทยอยปิดช่องจราจรเป็นช่วงๆ ตามการก่อสร้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการบริเวณตรงข้ามสมาคมมานะสัมพันธ์ จนถึงจุดสิ้นสุดของโครงการบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 53 โดยจะเหลือช่องจราจร 4-5 ช่องจราจร เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะทยอยเปิดการจราจร โดยระยะเวลาของการก่อสร้างฝั่งตะวันตก ประมาณ 7 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. — ส.ค. 53 ปิดช่องจราจรทางด้านทิศตะวันออกของ ถ.จรัญสนิทวงศ์ เพื่องานก่อสร้างสาธารณูปโภคและผนังพืด โดยจะทยอยปิดช่องจราจรเป็นช่วงๆ ตามการก่อสร้าง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการบริเวณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 34/2 จนถึงจุดสิ้นสุดของโครงการ โดยจะเหลือช่องจราจร 4-5 ช่องจราจร เมือก่อสร้างเสร็จแล้วจะทยอยเปิดการจราจร โดยระยะเวลาของการก่อสร้างฝั่งตะวันออก ประมาณ 7 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ค. — ธ.ค. 53 ปิดช่องจราจรบริเวณกลางถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่องานขุดดินและก่อสร้างโครงทางลอดตั้งแต่คลองต้นไทรจนถึงคลองบางยี่ขัน โดยจะเหลือช่องจราจร 4 ช่องทางไปและกลับ ระยะเวลาของการปิดช่องจราจร ตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ย. 54 หลังจากนั้นจะเป็นงานประกอบและงานระบบต่างๆ ภายในทางลอด ได้แก่ งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ผนังดูดซับเสียง งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสัญญาณไฟจราจร ระบบดับเพลิง ระบบระบายน้ำ และระบายอากาศ ซึ่งงานทั้งหมดจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดการใช้การจราจรได้ประมาณเดือน มี.ค. 55

แนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณก่อสร้าง

การเดินทางภายนอกวงรอบพื้นที่ก่อสร้างผู้ใช้เส้นทางที่ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านบริเวณการก่อสร้าง แนะนำเส้นทางเลี่ยง โดยการใช้ถนนวงรอบด้านนอกอ้อมบริเวณการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 วงรอบ ดังนี้ วงรอบชั้นนอก แนะนำประชาชนให้ใช้ถนนกาญจนาภิเษก ถ.นครอินทร์ สะพานพระราม 5 ถ.พิบูลสงคราม ถ.สามเสน ถนนต่างๆ ภายในฝั่งพระนคร ถ.พระราม 3 สะพานกรุงเทพ ถ.รัชดา — ท่าพระ และ ถ.กัลปพฤกษ์ เชื่อมต่อเข้า ถ.กาญจนาภิเษก และวงรอบชั้นใน ใช้ถนนบรมราชชนนี ถ.สิรินธร สะพานพระราม 8 ถ.สามเสน ถนนในเกาะรัตนโกสินทร์ ถ.ประชาธิปก ถ.อินทรพิทักษ์ ถ.เพชรเกษม ถ.ราชพฤกษ์ และ ถ.บรมราชชนนี หรือใช้ทางยกระดับบรมราชชนนีมุ่งหน้าสะพานพระปิ่นเกล้า และทางกลับกันมุ่งหน้า ถ.พุทธมณฑล เพื่อข้ามแยกที่มีการก่อสร้าง ส่วนการเดินทางภายในวงรอบพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ใช้เส้นทางที่มีความจำเป็นต้องเดินทางภายในพื้นที่วงรอบชั้นในและใกล้เคียงกับการก่อสร้าง แนะนำประชาชนให้ใช้ถนนบางกอกน้อย — ตลิ่งชัน ถนนเลียบทางรถไฟ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.12, 13, 28, 35, 44 ถ.บรมราชชนนี พื้นราบ และ ถ.อรุณอัมรินทร์

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง