สนพ.จับมือ MRTA-BTS รณรงค์เยาวชนใช้รถสาธารณะช่วยชาติประหยัดน้ำมันเพิ่มอีกปีละ 10,000 ลบ.

ข่าวทั่วไป Thursday July 27, 2006 16:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--สนพ.
สนพ.รณรงค์ให้เยาวชนไทยหันมาใช้รถสาธารณะ กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด หวังช่วยชาติประหยัดน้ำมันเพิ่มปีละ 10,000 ล้านบาท
นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เยาวชนเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติในอนาคต ดังนั้นการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องเร่งดำเนินการ เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ข้อมูลด้านการประหยัดพลังงาน และกระตุ้นให้เด็กไทยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา สนพ.ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่เยาวชนมาโดยตลอด อาทิ กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมโครงการปฏิบัติการหาร 2 ENERGY FANTASIA เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนพ.จึงร่วมกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTA การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และรถไฟฟ้า BTS บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำเยาวชนจำนวน 200 คน จากโครงการ ปฏิบัติการหาร 2 ENERGY FANTASIA รุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม Energy Race ในรูปแบบการแข่งขัน Rally เดินทางโดยใช้บริการรถสาธารณะ ตามหาจุดรั่วไหลของพลังงานใจกลางเมืองในสถานที่ต่างๆ อาทิ สวนจตุจักร หัวลำโพง สวนลุมพินี สยาม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีเดินทางแบบประหยัดน้ำมัน
“ปัจจุบันในเขตกรุงเทพฯ มีเยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน 658,808 คน* หากมีเยาวชน 50% หรือ 329,404 คน หันมาใช้บริการรถไฟฟ้าจะช่วยชาติประหยัดน้ำมันได้ปีละ 342,580,160 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 10,277,404,800 บาท** จะเห็นได้ว่าการประหยัดพลังงานไม่ต้องรอให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียว เพราะเด็กและเยาวชนก็สามารถร่วมมือกันทำได้ เพียงแค่หันมาใช้รถสาธารณะบ้างในบางวันเพียงแค่นี้ก็ช่วยชาติประหยัดพลังงานได้จำนวนมากแล้ว”นางสาวชนานัญ กล่าว
หมายเหตุ
* ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2548)
** หากเยาวชนจำนวน 329,404 คน ใช้ยานพาหนะวันละ 48 กิโลเมตรต่อคัน เป็นเวลา 260 วันของการเดินทางใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองพลังงานน้ำมันประมาณ 1,317,616 ลิตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณ 342,580,160 ลิตรต่อปี (ราคาน้ำมัน 30 บาทต่อลิตร)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ