ภาพข่าวสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “ประสานแผนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

ข่าวทั่วไป Friday June 1, 2007 11:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--พิตอน คอมมิวนิเคชั่น
สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดการสัมมนาเรื่อง “ประสานแผนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” มี รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนนโยบายเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับทราบถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประเด็นสำคัญต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ
เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า เป็นองค์กรอิสระอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา และเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มีพันธะกิจหลักในการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง ทำการศึกษาวิจัยปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีระบบ สถาบันพระปกเกล้าประกอบด้วย 8 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สำนักงานเลขาธิการ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ข้อมูลเพิ่มเติม www.kpi.ac.th )
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ติดต่อ:คุณวิราศิณี จิตต์จนะคุณบูรณี จันทรปรรณิก บริษัท พิตอน คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
โทรศัพท์: 0-2612-2211-7 โทรสาร: 0-2612-2319
อีเมล์: wirasinee@PITON.biz , buranii@PITON.biz
สถาบันพระปกเกล้า:คุณวรรัตน์ ชัยชนะคุณศิริกมล จันทรปัญญา
โทรศัพท์: 0-2527-7830-9 ต่อ 2302, 2306 โทรสาร: 0-2527-7822
อีเมล์: worarat@kpi.ac.th , sirikamon@kpi.ac.th http://www.kpi.ac.th
สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ