ประกวดออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา เงินรางวัลรวม 50,000 บาท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 14:42:48 น.
กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา”,Identity of Thai Lanna SPA ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรตบัตร รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท

ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรตบัตร
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กติกาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
1. ตราสัญลักษณ์ มี 2 แบบ คือ แบบภาษาไทย และแบบภาษาอังกฤษ
2. ตราสัญลักษณ์ต้องมีคำว่า “อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา” สำหรับแบบภาษาไทย
และคำว่า “Identity of Thai Lanna SPA” สำหรับภาษาอังกฤษ
3. ต้องได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา
4. เป็นตราสัญลักษณ์ที่สะท้อนจุดแข็ง จุดเด่น ของวัฒนธรรมล้านนาที่ประยุกต์ใช้กับธุรกิจสปา
5. การจัดองค์ประกอบศิลป์ มีเอกภาพ จดจำง่าย มีความร่วมสมัย สอดคล้องกับธุรกิจสปา
6. ไม่กำหนดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
7. ต้องสร้างสรรค์เองและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น
การส่งผลงานเข้าประกวด

- ส่งชิ้นงานเป็น CD ในรูปแบบ File ทั้ง 3 แบบดังนี้ JPG File, PDF File และ AI File โดยมีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 300 DPI พร้อมพิมพ์ลงบนกระดาษโฟโต้ขนาด A4 ภาพ 4 สี 2 แบบ คือแบบภาษาไทย และแบบภาษาอังกฤษ แบบละ 2 แผ่น รวมทั้งสิ้น 4 แผ่น และอธิบายรายละเอียด ความหมายของตราสัญลักษณ์ และแรงบันดาลใจของการออกแบบตราสัญลักษณ์

- ระบุชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หรือสถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่ติดต่อได้สะดวก ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับพิจารณาเข้ารอบสุดท้าย อาจถูกเชิญในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ*
ส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือไปรษณีย์ ได้ที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
*ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัล ถือ เป็นกรรมสิทธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไม่สามารถขอคืนได้*
กำหนดเปิดรับผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ( โดยดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ )วงเล็บมุม ซอง (การประกวดตราสัญลักษณ์ "อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา : ธุรกิจสุขภาพ)

ประกาศผล
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2553
ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ เว็ปไซด์ www.chiangmai-health-hub.com, www.lannaspa.net
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. นางสาวดารุณี อุประ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.ชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5321-1048-50 ต่อ 219
เบอร์โทรสาร : 0-5321-2472
E-mail: healthwisdom_cm@hotmail.com
2. ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ที่
เว็ปไซด์ : www.lannaspa.net, www.chiangmai-health-hub.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053920172 kaewmaloon
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง