ข่าวอินโฟเควสท์
02:10 ผู้ว่าฯแบงก์ชาติอินโดฯพูดชัดเตรียมขึ้นดอกเบี้ยสิ้นเดือนนี้ หวังอุ้มค่าเงินรูเปียห์   นายเพอร์รี วาร์จิโย ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย ส่งสัญญ…
01:55 "เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงครั้งแรกในรอบ 12 สัปดาห์   เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐ เปิดเผยว่า แท่…
01:48 สหรัฐเป็นภูมิภาคเดียวในโลกที่ได้รับกระแสเงินทุนไหลเข้าในสัปดาห์นี้   แบงก์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ เปิดเผยว่า สหรัฐนับเป็นภูมิภาคเดียวในโลกท…
00:50 บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น นักลงทุนยังคงจับตาความขัดแย้งทางการค้าสหรัฐ-ประเทศคู่ค้า   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที…
00:40 ราคาทองขยับขึ้นวันนี้ ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดรอบ 6 เดือน ขณะได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่า   ราคาทองขยับขึ้นในวันนี้ โดยฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในร…

สำนักนายกรัฐมนตรี (Office of the Prime Minister) และหน่วยงานใต้สังกัด

ข่าวการเมือง ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- ศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2550 14:44:42 น.
สำนักนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์: http://www.thaigov.go.th
มีหน่วยงานใต้สังกัด 18 หน่วยงานดังนี้
1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
The Secretariat of the Prime Minister
เว็บไซต์: http://spm.thaigov.go.th/
ที่อยู่: ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ
Address: Government House, Thanon Pissanulok, Dusit, Bangkok Tel.: 0 2280 3000
E-mail : webmaster@thaigov.go.th
2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of the Cabinet
เว็บไซต์: http://www.Cabinet.thaigov.go.th
ที่อยู่: ถนนนครปฐม กรุงเทพฯ
Address: Thanon Nakhon Pathom, Bangkok Tel.: 0 2280 9000
3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary The Prime Minister's Office
เว็บไซต์: http://www.opm.go.th
ที่อยู่: ทำเนียบรัฐบาล 1 ถนนนครปฐม กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-9621, 0-2281-9623, 0-2281-9636
Address: Government House, 1 Thanon Nakhon Pathom, Bangkok Tel.: 0 2281 4040
4. สำนักงบประมาณ
The Bureau of the Budget
เว็บไซต์: http://www.bb.go.th
ที่อยู่: สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0 2273 9273  โทรสาร  0 2618 5217
E-mail: faq@bb.go.th
Address: Thanon Roma VI, Bangkok Tel.: 0 2273 9304
5. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State
เว็บไซต์: http://www.krisdika.go.th
ที่อยู่: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖ ถึง ๙, ๐ ๒๒๒๑ ๕๓๐๖, ๐ ๒๒๒๑ ๔๓๔๔, ๐ ๒๒๒๑ ๕๓๗๖, ๐ ๒๒๒๑ ๕๓๙๕
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๐๑
อีเมล์ webmaster@krisdika.go.th
Address: 1 Thanon Phra Athit,Khet Pranakorn,Bangkok Tel.: 0 2222 0206
6. สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Office of the National Economic and Social Development Board
เว็บไซต์: http://www.nesdb.go.th/
ที่อยู่: 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2280-4085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938
ติดต่อเว็ปมาสเตอร์ : Webmaster@nesdb.go.th
Address: 962 Thanon Krung Kasem,bangkok Tel.: 0 2280 4085
7.  กรมประชาสัมพันธ์
The Public Relations Department
เว็บไซต์: http://www.prd.go.th
ที่อยู่: เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-mail: Webmaster@prd.go.th
Address: 9 Soi Aree Samphan,Thanon Rama VI,Phayathai,Bangkok Tel.: 0 2618 2323
8. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency
http://www.nia.go.th
ที่อยู่: สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0-2281-7399  อีเมล์ โฆษก สขช.spokesman@nia.go.th
Address: 321 Thanon Ratchadumnoen Nok,Dusit,Bangkok Tel.: 0 2281 7035
9. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Office of the Consumer Protection Board
เว็บไซต์: http://www.ocpb.go.th
ที่อยู่: 78 ทำเนียบรัฐบาล ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Address: Government House,Thanon Rachadamoen Nok,Dusit,Bangkok
e-mail: consumer@thaiconsumer.net
10. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council
เว็บไซต์: http://www.nsc.go.th
ที่อยู่: เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ . 0-2629-8000
โทรสาร. 0-2629-8056 webmaster@nsc.go.th
Address: Government House,Thanon Nakhon Pathom,Bangkok Tel.: 0 2629 8000
11. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Office of the Civil Service Commission
เว็บไซต์: http://www.OCSC.go.th
ที่อยู่: ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ
Address: Thanon Pitsanulok,Bangkok Tel.: 0 2281 3333
12. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
National Economic and Social Advisory Council
เว็บไซต์ : http://www2.nesac.go.th
ที่อยู่: 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 27 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ตู้ ปณ. 27 ปณฝ. ราชเทวี กรุงเทพฯ 10401
โทร. 0-2612-9222 (50 คู่สาย) โทรสาร 0-2216-5222-3
E-mail : nesac@nesac.go.th
Address: 128 Phaya Thai Plaza Bldg. 27 Fl, Phaya Thai Rd.,
Ratchatewi, Bangkok, THAILAND 10400
13. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
The Mass Communication Organization of Thailand
เว็บไซต์: http://www.umcot.org
ที่อยู่: 63/1 ถนนพระราที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 63/1
Address: Thanon Rama 9 Tel.: 0 2201 6000
14. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
The Thailand Research Fund
เว็บไซต์: http://www.trf.or.th
ที่อยู่:  ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2278-8200 (100 คู่สาย)
โทรสาร : 0-2298-0476
E-mail : Callcenter@trf.or.th

Address: 14th Floor, SM  Tower, 979 Phaholyothin Road Samsen-nai, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand

15. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
The office for National Education Standards and Quality Assessment
เว็บไซต์: http://www.onesqa.or.th
ที่อยู่ ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๔-๖ อีเมล์ : info@onesqa.or.th

Address: 24 th Floor., Payatai Plaza 128 Phaya Thai Rd. , Rajthevee, Bangkok 10400

16. สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ไม่มี URL
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เว็บไซต์ : www.thaikongtoon.com
ที่อยู่: 139/7 หมู่ 4 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 เบอร์โทรฯ : 0-1728-2679
อีเมล์ : virat@thaikongtoon.con, webmaster@thaikongtoon.con, info@thaikongtoon.com
17. สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)
Assets Capitalization Bureau ( Public Organization )
เว็บไซต์: http://www.plangsinsap.or.th
ที่อยู่: อาคาร 41  ทำเนียบรัฐบาล  ถนนพิษณุโลก   เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท์ : 0-2629-9222   โทรสาร : 0-2629-9222 ต่อ 205
E-mail : acb@plangsinsap.or.th
Address: Thanon Pissanulok Dusit Bangkok 10300, Thailand
18. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)
เว็บไซต์: http://www.tceb.or.th
ที่อยู่: 3005-3009 ริเวอร์วิงเวสท์ ชั้น 30 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาธรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120
E-mail : meeting@tceb.or.th

Address: 3005-3009, 30th  floor River Wing West, Empire Tower, 195 South Sathorn Rd.,

Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand   Tel: +66 2 694 6000 Fax: +66 2 659 5995

--นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย 2549-2550 กรมประชาสัมพันธ์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง