รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดนครพนม

ข่าวการเมือง Friday November 24, 2000 15:29 —ข้อมูลหน่วยงานราชการ

 เขต  เบอร์             ชื่อ-สกุล             พรรค    
๑ ๕ นาย ชวลิต วิชยสุทธิ์ ความหวังใหม่
๗ นาย จีระศักดิ์ พูลศิริกุล ไทยรักไทย
๑๑ นาย สันติ แก้วมณีชัย ถิ่นไทย
๑๓ นาย สุรสีห์ ทรัพยสิทธิ ราษฎร
๑๕ นาย พูนสวัสดิ์ พุทธศิริ เสรีธรรม
๑๖ นาย วิสุทธิ์ พฤกพัฒนาชัย ประชาธิปัตย์
๒ ๕ นาย ไพจิต ศรีวรขาน ความหวังใหม่
๗ นาย สุรจิตร พลโลก ไทยรักไทย
๙ นาย ไชยสิทธิ์ คำกรฤาชา ชาติไทย
๑๓ นาย ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล ราษฎร
๑๖ นาย นารายณ์ ไชยมาตย์ ประชาธิปัตย์
๑๘ นาย อาทิตย์ สันตะวงศ์ ประชากรไทย
๓ ๕ นาย มงคล บุพศิริ ความหวังใหม่
๗ นาย นพพร พรมจันทร์ ไทยรักไทย
๙ นาย โกศล เหมพลชม ชาติไทย
๑๑ นาย ไชยยา น้อยนาง ถิ่นไทย
๑๓ นาย ธนูศร บุพศิริ ราษฎร
๑๕ นาย วิจิตร ชินสาร เสรีธรรม
๑๖ นาย สุชาติ พชรทรัพย์ ประชาธิปัตย์
๒๑ นาย เศรษฐการ จันทร์ดาประดิษฐ์ ชาติพัฒนา
๔ ๕ นาย อรรถสิทธ์คันคาย ทรัพย์สิทธิ์ ความหวังใหม่
๗ นางสาว สุมาลี พูลศิริกุล ไทยรักไทย
๙ นาย พัฒนา โต๊ะชาลี ชาติไทย
๑๕ นาย กิจจา พลหนองหลวง เสรีธรรม
๑๖ นาย บุญช่วย ดวงลาปา ประชาธิปัตย์
๑๘ นาย จีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์ ประชากรไทย
๒๑ นาย เกรียงไกร ศักดี ชาติพัฒนา
๓๒ นาย วุฒิรัฐฐาปกรณ์ แก้วเขื่อน พลังธรรม
๓๕ นาย ประมูล แสนสุภา เกษตรมหาชน
๕ ๕ นาย ศุภชัย โพธิ์สุ ความหวังใหม่
๗ นาย ภูมินทร์ วรรณวงศ์ ไทยรักไทย
๑๓ นาย แสวง ธวัชวะชุม ราษฎร
๑๕ นาย มานพ เหมพลชม เสรีธรรม
๑๖ นาย มานะ รมย์สูงเนิน ประชาธิปัตย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ