โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่ม 2 ตำแหน่ง

ข่าวการเมือง Friday February 2, 2007 13:49 —ข้อมูลหน่วยงานราชการ

          วันนี้(2 ก.พ.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 แล้วและแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2549 นั้น
บัดนี้ เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์แก่ราชการ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ดังต่อไปนี้
นางอรนุช โอสถานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550 เป็นปีที่ 62 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ