ข่าวสวนดุสิตโพลล่าสุด

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเลือก สว.ชุดใหม่ 2567

ผลสำรวจ 27 พ.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "คนไทยกับการเลือก สว.ชุดใหม่ 2567" กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,127 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนเมษายน 2567

ผลสำรวจ 2 พ.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2567" กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,431 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมีนาคม 2567

ผลสำรวจ 1 เม.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนมีนาคม 2567" กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,254 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนกุมภาพันธ์ 2567

ผลสำรวจ 1 มี.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567" กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,335 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ดัชนีการเมืองไทย” เดือนมกราคม 2567

ผลสำรวจ 1 ก.พ. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เรื่อง "ดัชนีการเมืองไทย" เดือนมกราคม 2567 จำนวน 2,203 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ดัชนีครูไทย ปี 2566 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

ผลสำรวจ 15 ม.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพ ปี 2562 6.25 คะแนน ทั่วประเทศ จำนวน 3,676 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความสุขของครูและนักเรียนในปี 2567

ผลสำรวจ 10 ม.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ "สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา" สำรวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนทั่วประเทศ เรื่อง "ความสุขของครูและนักเรียนในปี... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ที่สุดแห่งปี 2566”

ผลสำรวจ 2 ม.ค. –สวนดุสิตโพล ปีนี้เป็นปีที่ 26 ที่ "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี "ที่สุดแห่งปี" โดยครอบคลุม ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับฝุ่น PM 2.5

ผลสำรวจ 18 ธ.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "คนไทยกับฝุ่น PM 2.5" จำนวน 1,123 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “วันลอยกระทง”กับวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย

ผลสำรวจ 27 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "วันลอยกระทงกับวัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ไทย" จำนวน 1,424 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความปลอดภัยในชีวิตของคนไทย ณ วันนี้ กรณีศึกษา “เด็กอาชีวะ”

ผลสำรวจ 27 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ทั้งที่มีบุตรหลานและไม่มีบุตรหลาน อยู่ในวัยเรียน)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้

ผลสำรวจ 20 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ที่พึ่งของคนไทย ณ วันนี้" จำนวน 1,026 คน (สำรวจทางออนไลน์)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

ผลสำรวจ 6 พ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ความคาดหวัง ของประชาชนที่มีต่อฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน" จำนวน 1,132 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: 5 นโยบายเร่งด่วน รัฐบาลเศรษฐา

ผลสำรวจ 27 ก.ย. –สวนดุสิตโพล หลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยระบุว่ามี 5 นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการทันที... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ประชาชนอยากบอกอะไร “ครม.เศรษฐา 1”

ผลสำรวจ 8 ก.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ประชาชนอยากบอกอะไร "ครม.เศรษฐา 1" จำนวน 1,042 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “รัฐบาลใหม่” กับ “การท่องเที่ยว”

ผลสำรวจ 4 ก.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "รัฐบาลใหม่ กับการท่องเที่ยว" จำนวน 1,114 คน (สำรวจทางออนไลน์)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย

ผลสำรวจ 15 ส.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย" สำรวจระหว่างวันที่ 7 10 สิงหาคม 2566... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี

ผลสำรวจ 24 ก.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "ความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรี" จำนวน 1,809 คน (สำรวจทางออนไลน์)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา

ผลสำรวจ 10 ก.ค. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี "คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา" จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้

ผลสำรวจ 26 มิ.ย. –สวนดุสิตโพล "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี "พฤติกรรมประชาธิปไตยของคนไทย ณ วันนี้" จำนวนทั้งสิ้น 1,026 คน... อ่านต่อ


ข่าวสวนดุสิตโพล ก่อน 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 08:31 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ