ข่าวสวนดุสิตโพลล่าสุด

สวนดุสิตโพล: คนไทยได้อะไร? จากการ “อภิปรายไม่ไว้วางใจ”

ผลสำรวจ 13 ก.ย. –สวนดุสิตโพล ภายหลังจากที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลเสร็จสิ้นลง และผลลงมติผ่านทั้งคณะ แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อการอภิปรายยังคงเป็นปร... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทยในยุคโควิด-19

ผลสำรวจ 6 ก.ย. –สวนดุสิตโพล การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้คนไทยต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักเกิดจากความวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิด 19... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19

ผลสำรวจ 30 ส.ค. –สวนดุสิตโพล ระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่คนไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด 19 ใช้ชีวิตในแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ในระยะเวลาที่ยาวนานนี้ประชาชนต่างก็อดทนและคาดหวังว่าปร... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19

ผลสำรวจ 23 ส.ค. –สวนดุสิตโพล สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “คนไทย” กับ “ตัวเลข/สถิติ” เกี่ยวกับโควิด-19

ผลสำรวจ 16 ส.ค. –สวนดุสิตโพล ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด 19 จะเห็นได้ว่าคนไทยติดตามข่าวสารข้อมูลมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขและสถิติต่างๆ เกี่ยวกับ โควิด 19... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: กู้วิกฤติท่องเที่ยวไทย

ผลสำรวจ 9 ส.ค. –สวนดุสิตโพล การระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงและยาวนาน สร้างความเสียหายต่อธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ขณะที่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นำร่องท่องเที่ยวยังประสบปัญหา... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: การแสดงความคิดเห็นของประชาชนในยามวิกฤติ โควิด-19

ผลสำรวจ 2 ส.ค. –สวนดุสิตโพล ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพต้องประสบกับปัญหาวิกฤติไม่แตกต่างกัน การออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ การแก้ปัญหาของรัฐบาลจึงมีให้เห็นมากขึ้น... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ข่าวสารในช่วงวิกฤติโควิด-19

ผลสำรวจ 27 ก.ค. –สวนดุสิตโพล ในภาวะวิกฤติโควิด 19 นี้ประชาชนต่างก็ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ เมื่อมีข้อมูลจำนวนมากและมาจากหลากหลายแหล่ง... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: คนไทยในยุควิกฤติ โควิด-19

ผลสำรวจ 19 ก.ค. –สวนดุสิตโพล คนไทย ณ วันนี้ ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูง อย่างต่อเนื่อง... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว

ผลสำรวจ 12 ก.ค. –สวนดุสิตโพล จากกรณีเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเสียหายต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ทำอย่างไร คนไทยจึงจะเอาชนะโควิด-19 ได้

ผลสำรวจ 5 ก.ค. –สวนดุสิตโพล จากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นในขณะนี้ ทำให้สถานการณ์โควิด 19 ของไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ นอกจากการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้ว... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: เปิดประเทศใน 120 วัน

ผลสำรวจ 28 มิ.ย. –สวนดุสิตโพล จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศว่าจะ "เปิดประเทศใน 120 วัน" เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “หัวอกครู ผู้ปกครอง นักเรียน” กับการเรียนออนไลน์

ผลสำรวจ 21 มิ.ย. –สวนดุสิตโพล วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ แต่เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์โควิด 19... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: ความมั่นใจของคนไทยต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผลสำรวจ 14 มิ.ย. –สวนดุสิตโพล / จากที่รัฐบาลกำหนดแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและหวังให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: บทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ผลสำรวจ 9 มิ.ย. –สวนดุสิตโพล สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของกองทัพบกในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: “ข้อมูลข่าวสาร” ในยุคโควิด-19

ผลสำรวจ 7 มิ.ย. –สวนดุสิตโพล "ข้อมูลข่าวสาร" เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้รู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประชาชนมักจะติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข่าวจริง ข่าวลวง... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: สภาพจิตใจของคนไทยในยุค “โควิด-19”

ผลสำรวจ 31 พ.ค. –สวนดุสิตโพล สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำมายาวนาน อีกทั้งยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนต้องลำบากมากยิ่งขึ้น... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: การฉีดวัคซีนโควิด-19

ผลสำรวจ 24 พ.ค. –สวนดุสิตโพล จากที่รัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนโควิด 19 เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและมั่นใจประสิทธิภาพของวัคซีน... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: พฤติกรรมของคนไทยกับการทำงานที่บ้าน (Work From Home)

ผลสำรวจ 17 พ.ค. –สวนดุสิตโพล สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับรูปแบบเป็นการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home (WFH)... อ่านต่อ

สวนดุสิตโพล: คนไทยกับการเอาชนะโควิด-19

ผลสำรวจ 10 พ.ค. –สวนดุสิตโพล สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย ณ วันนี้ ค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น... อ่านต่อ


ข่าวสวนดุสิตโพล ก่อน 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 08:46 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ