ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. ดีแทค ไตรเน็ต” ที่ “AA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 5, 2019 15:41 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ที่ระดับ “AA” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิต “AA/Stable” จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไทย ทั้งนี้ ตามวิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่ม (Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้ง บริษัทถือเป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ดังนั้น อันดับเครดิตของบริษัทจะมีระดับเท่ากับอันดับเครดิตของบริษัทแม่และจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเสมอ

การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสถานะทางการตลาดของบริษัทในการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน อันดับเครดิตยังมีปัจจัยเสริมจากการสนับสนุนจาก Telenor ASA (Telenor) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทแม่ของบริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวมีข้อจำกัดบางประการจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมและการลงทุนในระดับสูงเพื่อใช้จ่ายค่าใบอนุญาตและขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

อันดับเครดิตสะท้อนสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยพิจารณาจากทั้งฐานลูกค้า รวมถึงการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทแม่

ณ เดือนธันวาคม 2561 บริษัทมีฐานลูกค้าจำนวน 21.2 ล้านราย หรือคิดเป็นจำนวนลูกค้าทั้งหมดของบริษัทแม่ ทั้งนี้ เนื่องจากสัมปทานของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2561 จึงได้มีการย้ายฐานลูกค้าทั้งหมดของบริษัทแม่ไปอยู่บนโครงข่ายของบริษัท

บริษัทมีรายได้ในปี 2561 รวม 70,013 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 93% ของรายได้รวมของบริษัทแม่ และมีรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charges -- IC) อยู่ที่ 58,343 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 93% ของรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายของบริษัทแม่ นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างกำไรคิดเป็นประมาณ 60% ของกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทแม่อีกด้วย

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีส่วนในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่โดยผ่านช่องทางการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์โครงข่ายร่วมกันกับบริษัทแม่ในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทแม่ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือทางการเงินในเวลาที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานโดยรวมให้แก่บริษัทแม่

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทและบริษัทแม่แล้ว อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจึงมีระดับเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทแม่และจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่ด้วย

การสนับสนุนจาก Telenor

อันดับเครดิตของบริษัทมีปัจจัยเสริมความแข็งแกร่งจากการสนับสนุนที่ Telenor มีให้แก่บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และความช่วยเหลืออื่น ๆ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ถือว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ Telenor โดยเป็นบริษัทที่สร้างรายได้ในระดับแนวหน้าในกลุ่มบริษัทที่ Telenor ลงทุนนอกประเทศนอร์เวย์ ความสำคัญดังกล่าวทำให้ทริสเรทติ้งคาดหวังว่า Telenor จะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ในเวลาที่จำเป็นต่อไป

ความเสี่ยงเรื่องคลื่นความถี่ผ่อนคลายลง

เมื่อเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม 2561 บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได้ทำการประมูลและชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ (Spectrum) 1800 เมกะเฮิรตซ์ (Megahertz -- MHz) และ 900 เมกะเฮิรตซ์โดยผ่านการดำเนินการของบริษัท บริษัทจะนำคลื่นความถี่ใหม่ดังกล่าวมาใช้ควบคู่ไปกับคลื่นความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ที่บริษัทมีอยู่ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ 4G (Fourth Generation) บนคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีคลื่นความถี่ในความครอบครองจำนวนมากกว่า 60 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการการรับและส่งข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ยังพยายามปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการโทรศัพท์ภายใต้โครงข่ายสื่อสารของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในบริการของบริษัท รวมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพโครงข่ายของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางการแข่งขันของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นโดยมีแรงสนับสนุนจากคลื่นความถี่ใหม่และคุณภาพโครงข่ายที่พัฒนาดีขึ้นด้วย

การแข่งขันที่รุนแรงทำให้จำนวนลูกค้าลดลง

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้าและรายได้จากการให้บริการของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรม จำนวนลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ใช้บริการระบบเติมเงินได้รับผลกระทบอย่างมาก นอกจากนี้ ความกังวลในความไม่แน่นอนที่เกิดจากการสิ้นสุดสัมปทานของบริษัทแม่ก็มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทด้วยเช่นกัน

ณ เดือนธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกค้าจำนวน 21.2 ล้านราย ลดลงจาก 22.1 ล้านราย ณ สิ้นปี 2560 และ 23.2 ล้านรายในปี 2559 ซึ่งลูกค้าที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากลูกค้าระบบเติมเงิน ในขณะเดียวกัน รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charges -- IC) ในปี 2561 นั้นก็ลดลง 2.8% จากปีก่อน

เมื่อพิจารณาจากคลื่นความถี่ใหม่ที่ได้มา ประกอบกับแผนการลงทุนขยายโครงข่าย 4G แล้วคาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะช่วยหนุนให้จำนวนลูกค้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าจำนวนลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าระบบจ่ายรายเดือนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยลำดับ อีกทั้งการใช้บริการด้านข้อมูลก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นและจะผลักดันให้รายได้จากลูกค้าระบบจ่ายรายเดือนเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ในอนาคต ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับดีขึ้น

กระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้น

เงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่จำนวน 14,242 ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 14,075 ล้านบาทในปี 2560 บริษัทมีสภาพคล่องในระดับที่รับได้ โดยในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 9 เท่า และมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ระดับประมาณ 15%

ทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะปรับดีขึ้นในอนาคตซึ่งสะท้อนถึงการลดลงของต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ (Regulatory Cost) และต้นทุนค่าใช้เครือข่ายในประเทศที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของบริษัทแม่ที่จะลดลง โดยคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนจากการดำเนินงานเพิ่มจาก 15,000 ล้านบาทในปี 2562 เป็น 17,000 ล้านบาทในปี 2564

บริษัทมีสภาพคล่องในระดับที่รับได้ในระยะ 12-24 เดือนข้างหน้า โดยบริษัทจะมีแหล่งเงินทุนที่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 4,295 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 ทั้งนี้ คาดว่าเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 15,000-17,000 ล้านบาทต่อปีในช่วง 24 เดือนข้างหน้า ในขณะที่ความต้องการใช้เงินทุนจะมาจากค่าใช้จ่ายลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาทต่อปี บริษัทมีภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระจำนวน 9,400 ล้านบาทในปี 2562 และอีกประมาณ 11,900 ล้านบาทในปี 2563 อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 17%-22% ในช่วงปี 2562-2564 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีความเห็นว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทแม่และการสนับสนุนที่บริษัทได้รับจากบริษัทแม่อย่างเต็มที่

มีหนี้สินในระดับสูง

บริษัทมีหนี้สินทางการเงินอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ บริษัทมีหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 92,407 ล้านบาทซึ่งรวมไปถึงภาระการชำระค่าคลื่นความถี่ใหม่และเงินลงทุนขนาดใหญ่เพื่อขยายโครงข่ายด้วย อนึ่ง บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินอยู่สูงกว่าระดับ 90% ในปี 2561

ในช่วงปี 2562-2564 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะลงทุนโดยรวมประมาณ 45,000 ล้านบาทในการขยายโครงข่าย 4G และคาดว่าอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินจะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 80% เนื่องจากฐานทุนของบริษัทมีขนาดเล็ก ดังนั้น ความสามารถในการระดมเงินทุนของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน สถานะเครดิตของบริษัทจะขึ้นอยู่กับคุณภาพเครดิตที่แข็งแกร่งของบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

• รายได้จากการให้บริการของบริษัทคาดว่าจะค่อย ๆ ปรับดีขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

• อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ของบริษัทจะอยู่ในช่วง 25%-29% ในระหว่างปี 2562-2564

• บริษัทจะใช้เงินลงทุนรวมปีละประมาณ 15,000 ล้านบาทในช่วงปี 2562-2564

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าสถานะทางการตลาดของบริษัทจะฟื้นคืนกลับมาและบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

ตามวิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่มของทริสเรทติ้ง การเปลี่ยนแปลงใดใดในอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทแม่จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN)
อันดับเครดิตองค์กร: AA
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
DTN197A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AA
DTN207A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA
DTN213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA
DTN217A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA
DTN227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA
DTN237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA
DTN244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA
DTN257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA
DTN267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA
DTN274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA
DTN279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA
DTN299A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 AA
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ